Annons
X
Annons
X

M visar ett totalt ointresse av nationalstadsparken

REPLIK | STADSMILJÖ

Området, som är en del av Gustav III:s engelska landskapspark, kommer att bli tätare exploaterat än de tätaste delarna av Stockholms innerstad.
Richard Murray

Det är utmärkt att Per Hagwall talar ur skägget och ger belägg för Stockholmsmoderaternas totala ointresse för Kungliga nationalstadsparken (28/4). Med några högtravande ord om parkens unicitet då och då har man försökt dölja att man egentligen inte alls ställer upp på idén att bevara en stor lunga av grönt, kulturhistoriskt värde mitt i storstaden.

Hagwalls inlägg vittnar också om en fullständig brist på insikt i hur lagen fungerar. Domstolarna bryr sig inte ett smack om våra argument. Lagen utgör i dag ett mycket bristfälligt skydd för området eftersom domstolarna underlåter att pröva lagens och förarbetenas innebörd och i stället faller tillbaka på vad kommun (Per Hagwall et consortes) och länsstyrelse tycker. Att det inte blev mer än tusen studentlägenheter i Albano beror inte på oginhet från dessa instanser. De har tagit i så mycket de bara kunnat. Här ska byggas 150 000 kvadratmeter motsvarande 15 Hötorgsskrapor. Området, som är en del av Gustav III:s engelska landskapspark, kommer att bli tätare exploaterat än de tätaste delarna av Stockholms innerstad. Ändå är Hagwall inte nöjd.

Annons
X

Så var lagen inte tänkt att fungera. För att ge ett skydd mot exploateringsintressena gavs parken den unika ställningen som det enda riksintresse som inte skulle kunna vägas mot andra riksintressen, såsom tätortens expansion. Lagstiftarna förstod att utan detta skydd skulle den – mitt i en storstadsregion – snart konsumeras av exploateringsintressena. Per Hagwall ger belägg för hur rätt de hade.

Lagen måste skärpas för att fungera som avsett.

RICHARD MURRAY

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ordförande

  Förbundet för Ekoparken

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X