Annons

M visar ett totalt ointresse av nationalstadsparken

Under strecket
Publicerad

Det är utmärkt att Per Hagwall talar ur skägget och ger belägg för Stockholmsmoderaternas totala ointresse för Kungliga nationalstadsparken (28/4). Med några högtravande ord om parkens unicitet då och då har man försökt dölja att man egentligen inte alls ställer upp på idén att bevara en stor lunga av grönt, kulturhistoriskt värde mitt i storstaden.

Hagwalls inlägg vittnar också om en fullständig brist på insikt i hur lagen fungerar. Domstolarna bryr sig inte ett smack om våra argument. Lagen utgör i dag ett mycket bristfälligt skydd för området eftersom domstolarna underlåter att pröva lagens och förarbetenas innebörd och i stället faller tillbaka på vad kommun (Per Hagwall et consortes) och länsstyrelse tycker. Att det inte blev mer än tusen studentlägenheter i Albano beror inte på oginhet från dessa instanser. De har tagit i så mycket de bara kunnat. Här ska byggas 150 000 kvadratmeter motsvarande 15 Hötorgsskrapor. Området, som är en del av Gustav III:s engelska landskapspark, kommer att bli tätare exploaterat än de tätaste delarna av Stockholms innerstad. Ändå är Hagwall inte nöjd.

Annons
Annons
Annons