X
Annons
X

M vill gallra i dataregister

En fjärdedel av alla person­uppgifter ska bort ur de statliga registren. Nu försöker Moderaterna gå på offensiven i integritetsfrågan. Men det är ett ”tufft beting” att återupprätta partiets förtroende, menar en tidigare kritiker.

”Den personliga integriteten är en fundamental fråga för oss Moderater”, skrev 14 M-märkta kommunalråd i en debattartikel sensommaren 2008. Deras inlägg innehöll en svidande kritik av partiets hantering av FRA-frågan och ett krav på partiledningen att öka trovärdigheten i integritetsfrågor.

Nu är det snart slutredovisning av den hemläxan. Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

Bild 1 av 20

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 20

Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Foto: SCANPIX Bild 3 av 20

AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

Foto: SCANPIX Bild 4 av 20

Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 5 av 20

Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Foto: SCANPIX Bild 6 av 20

Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Foto: SCANPIX Bild 7 av 20

Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Foto: SCANPIX Bild 8 av 20

Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Foto: SCANPIX Bild 9 av 20

Svenska kyrkans databas – Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Foto: JUREK HOLZER Bild 10 av 20

Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Foto: SCANPIX Bild 11 av 20

Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Bild 12 av 20

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Foto: INGVAR KARMHED Bild 13 av 20

Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Foto: VÄGVERKET Bild 14 av 20

Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Foto: SCANPIX Bild 15 av 20

Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Foto: SCANPIX Bild 16 av 20

AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

Foto: SCANPIX Bild 17 av 20

Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om i landet för register över de ­biodlare som finns.

Bild 18 av 20

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

Foto: SCANPIX Bild 19 av 20

Värdepapperscentralen –  De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Foto: SCANPIX Bild 20 av 20
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X