Annons

M vill gallra i dataregister

En fjärdedel av alla person­uppgifter ska bort ur de statliga registren. Nu försöker Moderaterna gå på offensiven i integritetsfrågan. Men det är ett ”tufft beting” att återupprätta partiets förtroende, menar en tidigare kritiker.

Under strecket
Publicerad

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

Bild 1 av 20

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIXBild 2 av 20

Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Foto: SCANPIXBild 3 av 20

AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

Foto: SCANPIXBild 4 av 20

Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIXBild 5 av 20

Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Foto: SCANPIXBild 6 av 20

Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Foto: SCANPIXBild 7 av 20

Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Foto: SCANPIXBild 8 av 20

Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Foto: SCANPIXBild 9 av 20

Svenska kyrkans databas – Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Foto: JUREK HOLZERBild 10 av 20

Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Foto: SCANPIXBild 11 av 20

Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Bild 12 av 20

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Foto: INGVAR KARMHEDBild 13 av 20

Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Foto: VÄGVERKETBild 14 av 20

Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Foto: SCANPIXBild 15 av 20

Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Foto: SCANPIXBild 16 av 20

AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

Foto: SCANPIXBild 17 av 20

Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om i landet för register över de ­biodlare som finns.

Bild 18 av 20

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

Foto: SCANPIXBild 19 av 20

Värdepapperscentralen –  De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Foto: SCANPIXBild 20 av 20

”Den personliga integriteten är en fundamental fråga för oss Moderater”, skrev 14 M-märkta kommunalråd i en debattartikel sensommaren 2008. Deras inlägg innehöll en svidande kritik av partiets hantering av FRA-frågan och ett krav på partiledningen att öka trovärdigheten i integritetsfrågor.

Nu är det snart slutredovisning av den hemläxan. Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

Annons
Annons
Annons