Annons
X
Annons
X

M vill gallra i dataregister

En fjärdedel av alla person­uppgifter ska bort ur de statliga registren. Nu försöker Moderaterna gå på offensiven i integritetsfrågan. Men det är ett ”tufft beting” att återupprätta partiets förtroende, menar en tidigare kritiker.

[object Object]
SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

”Den personliga integriteten är en fundamental fråga för oss Moderater”, skrev 14 M-märkta kommunalråd i en debattartikel sensommaren 2008. Deras inlägg innehöll en svidande kritik av partiets hantering av FRA-frågan och ett krav på partiledningen att öka trovärdigheten i integritetsfrågor.

Nu är det snart slutredovisning av den hemläxan. Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

–Det är hög tid att rensa i rabatten. Man kan åstadkomma mycket genom skärpt insamlingsdisciplin och bättre gallringsrutiner, säger Henrik von Sydow, partiets talesman i justitieutskottet och den som lett gruppens arbete.

Annons
X

En ny borgerlig regering bör lova att minska volymen av personuppgifter i statliga register med 25 procent till 2014. Henrik von Sydow påpekar att liknande målsättningar har satts upp förr och påminner om det löfte om regelförenklingar för företag som finns.

–Vi ska inte heller acceptera ett register i onödan och de vi har ska vara rättssäkra, förklarar Henrik von Sydow.

Men han betonar att det stora arbetet handlar om att göra en ”registerrevision” och att ställa krav på myndigheter, statliga bolag och institutioner att öppet redovisa de register de har. Krav bör ställas på att sådana uppgifter finns i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Där bör också framgå med vilket rättsligt stöd som personuppgifter registreras.

Enligt Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund skulle det gå att plocka bort uppgifter ur dagens register.

–Om du frågar mig om alla uppgifter som finns idag måste ligga kvar, så är mitt svar: absolut inte. Det är mycket som går att gallra bort, säger han.

Det händer, poängterar Göran Gräslund, att Datainspektionen stöter på personuppgiftsansvariga som inte rensat i sina system under lång tid.

Henrik von Sydow är också kritisk till att ingen har någon överblick över vilka register som finns.

–Det är förstås djupt otillfredsställande att det inte går att få svar på hur många register staten har över människor, säger Henrik von Sydow med hänvisning till att svenskarna i genomsnitt finns med i mellan 100 och 150 register.

Men Göran Gräslund är inte säker på att någon ska ha den överblicken.

–Det kan vara integritetskänsligt i sig, menar han.

När nu Moderaterna försöker profilera sig i integritetsfrågor så är det hög tid menar den moderate riksdagsledamoten Karl Sigfrid, som internt bland annat har fått klä skott för sin FRA-kritik.

–Det är ett tufft beting att återta den mark som vi har förlorat under den här mandatperioden, säger han.

Men enligt Karl Sigfrid är det uppenbart att partiledningen nu tar frågan på allvar.

–Bara det att man tillsatte den här gruppen visar ju det. Signalerna från unga människor har gått fram till slut.

Han har själv varit inblandad i den moderata gruppens arbete. Det viktiga nu, menar Karl Sigfrid, är att man tar fram konkreta förslag.

Även Henrik von Sydow menar att själva förslagen är viktiga.

–Vi behöver bli bättre på att utforma regler och reformer som stärker rättssäkerheten i ett allt mer digitaliserat samhälle. Vi har en historia med ett starkt engagemang för integriteten, nu måste det kopplas till den nya tidens utveckling.

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann, som bett just den här framtidsgruppen att föreslå konkret politik, är positiv.

–Det är i grunden ett bra förslag, förklarar han.

Men arbetet ska inte ses som ett svar till de interna kritiker som menar att Moderaterna har tappat bort integritetsfrågan.

–Vi har känt att vi inte tillräckligt bra möter de framtidsfrågor som finns och som unga tycker är viktiga, säger Per Schlingmann.

Men Alice Åström, Vänsterpartiets gruppledare och FRA-motståndare, är inte förvånad.

–Jag tror att man känner att man numer har blivit förknippad med övervakning och kontroll, istället för att vara frihetliga och de som står för individens rättigheter. Det är säkert det trycket man känner efter FRA-debatten och telekompaket, tror hon.

Henrik von Sydows förslag välkomnar Alice Åström emellertid även om det kanske inte står högst upp på hennes agenda.

–Det viktiga är att man har någon slags mer övergripande inriktning för när personuppgifter ska få användas och när de absolut inte ska få användas.

Annons
Annons
X

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

Bild 1 av 20

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 20

Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Foto: SCANPIX Bild 3 av 20

AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

Foto: SCANPIX Bild 4 av 20

Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 5 av 20

Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Foto: SCANPIX Bild 6 av 20

Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Foto: SCANPIX Bild 7 av 20

Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Foto: SCANPIX Bild 8 av 20

Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Foto: SCANPIX Bild 9 av 20

Svenska kyrkans databas – Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Foto: JUREK HOLZER Bild 10 av 20

Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Foto: SCANPIX Bild 11 av 20

Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Bild 12 av 20

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Foto: INGVAR KARMHED Bild 13 av 20

Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Foto: VÄGVERKET Bild 14 av 20

Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Foto: SCANPIX Bild 15 av 20

Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Foto: SCANPIX Bild 16 av 20

AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

Foto: SCANPIX Bild 17 av 20

Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om i landet för register över de ­biodlare som finns.

Bild 18 av 20

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

Foto: SCANPIX Bild 19 av 20

Värdepapperscentralen –  De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Foto: SCANPIX Bild 20 av 20
Annons
X
Annons
X