M vill gallra i dataregister

En fjärdedel av alla person­uppgifter ska bort ur de statliga registren. Nu försöker Moderaterna gå på offensiven i integritetsfrågan. Men det är ett ”tufft beting” att återupprätta partiets förtroende, menar en tidigare kritiker.

Under strecket
Publicerad
SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX
Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Foto: SCANPIX
AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

Foto: SCANPIX
Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX
Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Foto: SCANPIX
Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Foto: SCANPIX
Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Foto: SCANPIX
Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Foto: SCANPIX
Svenska kyrkans databas –
Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkans databas – Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Foto: JUREK HOLZER
Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Foto: SCANPIX
Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Foto: INGVAR KARMHED
Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Foto: VÄGVERKET
Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Foto: SCANPIX
Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Foto: SCANPIX
AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

Foto: SCANPIX
Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om  i landet för register över de ­biodlare som finns.

Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om i landet för register över de ­biodlare som finns.

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

Foto: SCANPIX
Värdepapperscentralen – 
De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Värdepapperscentralen –  De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Foto: SCANPIX
Annons

”Den personliga integriteten är en fundamental fråga för oss Moderater”, skrev 14 M-märkta kommunalråd i en debattartikel sensommaren 2008. Deras inlägg innehöll en svidande kritik av partiets hantering av FRA-frågan och ett krav på partiledningen att öka trovärdigheten i integritetsfrågor.

Nu är det snart slutredovisning av den hemläxan. Den moderata framtidsgrupp som haft som uppgift att ta fram förslag om digitaliseringen vill att alliansregeringen går till val på att strama åt statens dataregister.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons