Annons
X
Annons
X

M vill fortsätta sänka skatter

Fortsatta skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Obligatorisk a-kassa och sänkt moms i delar av tjänstesektorn.

Av TT
(uppdaterad)

Det är några av punkterna i den moderata partiledningens förslag till partistämman i höst.

Den ekonomiska politiken ska fortsatt kännetecknas av ansvar för de offentliga finanserna med en procents överskott över en konjunkturcykel. När de offentliga finanserna så tillåter ska ytterligare skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare genomföras.

På presskonferensen sade finansminister Anders Borg att det i dag inte finns något finansiellt utrymme för några skattesänkningar.

Annons
X

Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska höjas och även pensionärer ska få del av framtida skattelättnader under förutsättning att sysselsättningsutvecklingen, arbetslösheten och de offentliga finanserna så tillåter.

– Spontant låter det som mer av samma politik som vi sett de senaste tre åren, säger Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin på valturné i Köping.

– Det verkar inte heller som om de tänkt något nytt när det gäller att få ned den massarbetslöshet som nästa mandatperiod kommer att inledas med.

Sahlin säger att det rödgröna alternativet kommer att vara oändligt mycket tydligare om hur arbetslösheten ska bekämpas. Hon saknar också en politik för att motverka de ”allt större klyftorna” mellan dem som har och dem som inte har arbete.

I övrigt vill Moderaterna att en obligatorisk a-kassa ska prövas, men en statlig försäkring ska inte påtvingas dem som inte behöver någon och den får heller inte undergräva lönebildningen. A-kassan ska vara utformad så att ersättningen inledningsvis är hög men trappas ned och med en fungerande bortre parentes.

Den moderata partiledningen vill vidare att det ska bli billigare att anställa för företagare. En lägre moms på vissa arbetsintensiva tjänster bör prövas. Det handlar framför allt om personliga tjänster såsom fotvård, träning, spa, frisörer och restauranger. Bolagsskatten ska sänkas, men här anges inget konkret.

Inom utbildningspolitiken vill moderatledningen införa en tioårig grundskola med utökad undervisningstid, för såväl grundskola som gymnasium. Ett treterminssystem bör på sikt införas. Yrkesutbildningarna ska fortsatt stärkas. Förskolan ska få obligatoriska individuella utvecklingsplaner. Skolorna ska få större frihet och mera utvärdering och kontakterna med arbetsmarknaden ska öka.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X