Annons

M vill att kvinnor representerar kvinnor

Under strecket
Publicerad

M har identifierat en ny grupp för vilken ”allmänintresset” ska utvidgas. Det handlar om det begränsade antal kvinnor, sannolikt från homogen storstadsmiljö minglande i samma nätverk, som anses ha rätt att sitta i börsbolagens styrelser. I DI (21/9) skriver Sofia Arkelsten att kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelserna och lutar sig därmed mot antagandet att kvinnor alltid företräder sitt eget kön.

Men den som sitter i en politisk församling representerar sina väljare och den som innehar en styrelsepost i ett bolag representerar ägarna – alldeles oavsett om personen i fråga är man eller kvinna.

Annons
Annons
Annons