Annons
X
Annons
X

M vill arkivera datatrafik ett år

Uppgifter om svenskarnas telefonsamtal, sms och e-post ska sparas i ett år, anser moderaterna. Sex månader räcker, tycker övriga regeringspartier. Men när förhand- lingarna nu har inletts öppnar de borgerliga för att på två punkter gå längre än det kritiserade EU-direktivet.

(uppdaterad)
Foto: SCANPIX

ALLIANSEN SPLITTRAD - ÖVRIGA REGERINGSPARTIER VILL SPARA I SEX MÅNADER

Efter lagen om illegal fildelning ska regeringen nu ta sig an nästa omtvistade EU-direktiv. Det gäller kravet på lagring av trafikuppgifter, som innebär att telefonbolag och internetoperatörer ska bli skyldiga att spara uppgifter om vilka som varit i kontakt med varandra genom telefonsamtal, sms och e-post.

Målet är avslöja ”allvarlig brottslighet”, men de nya reglerna har fått hård kritik för att vara integritetskränkande.

De borgerliga regeringspartierna har inlett förhandlingarna om hur propositionen ska utformas. Sverige kommer dock inte att hinna genomföra bestämmelserna till den 15 mars 2009, som EU kräver.

Annons
X

– Det här är en väldigt komplicerad och viktig fråga, så vi vill ha ett bra förslag att komma med. Det beskedet brukar EU nöja sig med, säger justitieminister Beatrice Ask (m).

Direktivet slår fast att uppgifterna om vem som har ringt till vem, när och varifrån ska sparas ”minst sex månader och högst två år från det datum kommunikationen ägde rum”. Både förre justitieministern Thomas Bodström (s), en av direktivets varmaste tillskyndare, och hans statliga utredare har förordat en lagringstid på ett år. De borgerliga partierna har hittills inte visat korten.

– Ett år är en rimlig utgångspunkt för att det här ska bli ett effektivt verktyg för polisen och i det brottsförebyggande arbetet. Det är vad utredningen föreslog och det finns goda skäl för det, säger nu moderaternas rättspolitiske talesman Henrik von Sydow.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Han tillägger dock:

  – Det här är fortfarande en diskussionssak.

  Den borgerliga alliansen är splittrad. Centerpartiet är, av integritetsskäl, motståndare till kravet på datalagring.

  – Men Bodström har försatt oss i läget att det här måste genomföras. Vår utgångspunkt är miniminivån, sex månader, säger Johan Linander (c), rättspolitisk talesman.

  Även kristdemokraternas Inger Davidson och folkpartiets Johan Pehrson förordar att uppgifterna ska sparas kortast möjliga tid.

  – Efter våra kontakter med polisen bedömer vi att sex månader borde räcka. Skulle det visa sig att detta är till förfång i brotts- bekämpningen, och människors trygghet försämras, då får vi väl återkomma, säger Johan Pehrson.

  Enligt Thomas Bodström skulle en lagringstid på endast ett halvår göra det svårare att bekämpa grov organiserad brottslighet.

  – Det blir lite bättre för Hells Angels, lite sämre för polis och åklagare och det har ingen som helst betydelse för den person-liga integriteten.

  Samtidigt öppnar de borgerliga för att på två punkter gå längre än vad EU kräver. Även misslyckade försök att ringa någon, alltså när ingen svarar i andra änden, kan komma att omfattas av telefonbolagens lagringsskyldighet.

  – Det kan vara värdefull information, lika väl som ett lyckat samtal, motiverar Johan Pehrson.

  Även Henrik von Sydow anser att det ”finns skäl” att spara också icke besvarade samtal:

  – Men det gäller att väga helheten i lagförslaget, så att balansen blir rimlig och effektiv.

  Direktivet anger att uppgifter om var ett mobilsamtal påbörjas ska lagras, men de borgerliga överväger att lagstifta om att operatörerna också ska tvingas spara var samtalet avslutas.

  – Det är en av de frågor som diskuteras, och jag är inte helt främmande för det, säger Inger Davidson.

  Också Johan Linander kan tänka sig ett tuffare krav.

  – Det är en liten ytterligare integritetskränkning, men väldigt viktigt för polisen.

  Extern länk: Läs den statliga utredningen regeringen.se
  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X