Annons
X
Annons
X

M: Vi vill gräva ned Centralbron i Stockholm

Moderaterna i Stockholms stad presenterar idag ett förslag på att gräva ned Centralbron. Nu läker vi såren efter Hjalmar Mehr, skriver Anna König Jerlmyr (M) och Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger.
Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger. Foto: Utopia Arkitekter

DEBATT | STOCKHOLM

Stockholms utveckling under de närmsta åren kommer att vara fullt jämförbar med andra omfattande förändringar i stadens historia. För att klara den framtida utvecklingen behöver vi lära av de misstag som begåtts tidigare. Vi måste lämna den glesa stadens planering, där hyreslängor placerats ut på åkrar med motorvägar som barriärer runtomkring. Dåtidens omfattande rivningar och betongkultur med brutala trafikleder mitt i city har skapat sår i staden. City lider än idag av de storskaliga trafiklösningar som genomfördes i mitten av förra seklet.

Ett av de tydligaste exemplen är Centralbron. Betong och motorväg dominerar där Stockholms vattenlinje skulle kunna framträda och parker och innovativ stadsbyggnad sätta sin prägel staden. Moderaterna i Stockholms stad har därför arbetat fram ett förslag för att gräva ned Centralbron i en tunnel. Vi vill frilägga de ytor som idag präglas av betong och vägar och ta fram Stockholms vackra vattensiluett.

Genom att förlägga Centralbron i en tunnel får vi en möjlighet att utveckla city i takt med tiden. Trafiken i innerstaden kan minska och stadsmiljön präglas av Stockholms egenart. Förslaget att gräva ned Centralbron i en tunnel är inte ett alternativ till Östlig förbindelse utan ett komplement.

Annons
X

Liksom vårt tidigare förslag om att bygga en helt ny stadsdel på Loudden i Norra Djurgårdsstaden med Sveriges högsta byggnad, är projektet ett led i vår ambition att skapa ett modernt och hållbart Stockholm.

Genom att gräva ned Centralbron kan vi ge platser i centrala staden tillbaka till stockholmarna. Platserna kring Järnvägsparken och Tegelbacken har i ett historiskt perspektiv varit gröna med publika ytor. De har senare omvandlats till en betongspagetti för bilar. Först kom båtarna, sedan järnvägen, tunnelbanan och bilarna. Men idag ser vi inte längre bilen som det primära medlet för persontransporter i staden. Bilen har givetvis sin plats, men större utrymme i markplan behöver ges till kollektivtrafik, cykel och gång.

Vårt förslag innebär att ytor för nya bostäder längs Klara Strand frigörs. En ny överbyggd entréhall i trä och glas invid Centralstationen kommer att ge utrymme för en ny saluhall. Vi ser även möjligheter för idrottsytor, nya kontor och en total omdaning av Järnvägsparken. Vårt förslag att öppnar upp Riddarholmskanalen, med nya broar för ökad tillgänglighet till Riddarholmen. Vi skapar ett nytt nord-sydligt cykelstråk mellan city och Södermalm.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt beräkningar bedöms kostnaden för projektet ligga runt tio miljarder. Det är givetvis en betydande investering för staden, men ska jämföras med den miljardinvestering som en nödvändig renovering av Centralbron skulle kosta.

  När vårt förslag om Centralbron blir verklighet skulle det medföra enorma mervärden för såväl stockholmarna som turister i form av renare luft i city och en vackrare, mer genuin stadsmiljö.

  En nedgrävning av Centralbron har varit föremål för allehanda förslag och diskussioner under årtionden. Men av olika anledningar har ingen hittills lyckats ro en sådan lösning i hamn. Det ska vi ändra på. Nu läker vi såren efter Hjalmar Mehr.

  Anna König Jerlmyr (M)

  oppositionsborgarråd Stockholms stad

  Joakim Larsson (M)

  oppositionsborgarråd Stockholms stad

  Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson Foto: Tomas Oneborg, Peter Knutson
  Annons
  Annons
  X

  Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger.

  Foto: Utopia Arkitekter Bild 1 av 3

  Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger.

  Foto: Utopia Arkitekter Bild 2 av 3

  Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson

  Foto: Tomas Oneborg, Peter Knutson Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X