Annons

M: Vi vill gräva ned Centralbron i Stockholm

Moderaterna i Stockholms stad presenterar idag ett förslag på att gräva ned Centralbron. Nu läker vi såren efter Hjalmar Mehr, skriver Anna König Jerlmyr (M) och Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Under strecket
Publicerad

Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger.

Foto: Utopia Arkitekter

Såhär skulle det kunna se ut, där Centralbron idag ligger.

Foto: Utopia Arkitekter

Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson

Foto: Tomas Oneborg, Peter Knutson

Stockholms utveckling under de närmsta åren kommer att vara fullt jämförbar med andra omfattande förändringar i stadens historia. För att klara den framtida utvecklingen behöver vi lära av de misstag som begåtts tidigare. Vi måste lämna den glesa stadens planering, där hyreslängor placerats ut på åkrar med motorvägar som barriärer runtomkring. Dåtidens omfattande rivningar och betongkultur med brutala trafikleder mitt i city har skapat sår i staden. City lider än idag av de storskaliga trafiklösningar som genomfördes i mitten av förra seklet.

Ett av de tydligaste exemplen är Centralbron. Betong och motorväg dominerar där Stockholms vattenlinje skulle kunna framträda och parker och innovativ stadsbyggnad sätta sin prägel staden. Moderaterna i Stockholms stad har därför arbetat fram ett förslag för att gräva ned Centralbron i en tunnel. Vi vill frilägga de ytor som idag präglas av betong och vägar och ta fram Stockholms vackra vattensiluett.

Annons
Annons
Annons