Annons

M: Vi tar ansvar för bostadsbyggandet

Foto: Tomas Oneborg

Socialdemokratiska studentklubbens (SSK:s) debattartikel är historielös och felaktig. Den visar också hur Socialdemokraterna i grunden är idélösa kring hur fler bostäder ska fram, skriver moderaterna Dennis Wedin, Benjamin Dousa och Greta Eulau i en replik.

Under strecket
Publicerad

Att tro att en inskränkning av planmonopolet som SSK föreslår skulle ha positiv effekt på bostadsbyggandet är osannolikt. Att flytta över byggkompetens från kommunen till regionen skulle enbart skapa förvirring och otydlighet på bostadsmarknaden. I stället bör det införas nationella reformer som förenklar byggandet. Det krävs reformerade plan- och byggregler, för att hitta mer byggbar mark nära exempelvis kollektivtrafik. Det krävs förändrade skatteregler, som exempelvis gör det enklare att hyra ut i andra hand så att rörligheten i beståndet ökar. Men det måste också utöver det finnas en rimlighet i hur hårda kreditrestriktioner som kan utfästas. Regeringen bör därför omgående avskaffa det senaste amorteringskravet.

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stad har höjt målen för bostadsbyggandet jämfört med när Socialdemokraterna styrde. Vi kommer att bygga fler hyresrätter och stärka allmännyttan i Stockholm. Att påstå att ambitionsnivån är sänkt är direkt felaktigt. Vid årets slut kommer vi att ha startat planarbeten för 10 000 nya bostäder och ha totalt 19 000 bostäder i planberedskap.

Annons
Annons
Annons