M: Vi satsar även på vårdpersonalen

Representanter för Vårdförbundet i Stockholm skriver att landstinget gör stora investeringar i nya vårdbyggnader, men inte i medarbetarna. Det stämmer inte. Som en av Sveriges största arbetsgivare måste vi våga och klara av att göra båda delarna, skriver personallandstingråd Peter Carpelan (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Peter Carpelan

Foto: Anna Molander
Annons

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och huvudmän för hälso- och sjukvården. Vi står liksom övriga landsting och regioner inför stora utmaningar vad gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Stockholms läns landsting har aldrig haft så många sjuksköterskor anställda som i dag och har den högsta lönenivån för sjuksköterskor i hela landet. Trots detta har vi en tydlig brist på grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, samtidigt som många känner att löneskillnaden mellan en ny och erfaren sjuksköterska är för liten. Detta måste vi göra vårt bästa för att möta.

Jag delar skribenternas ambition om att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare (SvD Debatt 22/11). För att ta vår del av ansvaret inledde jag därför hösten 2014 ett brett och väl förankrat arbete med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi med målbilden att bli en ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Lönebildningen, som debattörerna tar upp, är en av fem delar som strategin tar upp.

Annons
Annons
Annons