Annons

M tar inte sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Den ökande så kallade missmatchningen där det finns lediga jobb samtidigt som många är arbetslösa kräver politiskt mod och nya lösningar. Att som Moderaterna lägga över frågan på företagen är inte att ta ansvar. Istället krävs en politik som gynnar nyanställningar och utveckling på företagen. Det skriver Centerpartisterna Per Ankersjö och Magnus Andersson.

Under strecket
Publicerad

En på senare tid uppmärksammad problematik är den ökande ”missmatchen”, som visar på ett stort och växande problem för svenska företag. Det finns i dag många lediga jobb i företagen, och många arbetslösa – men dessa saknar relevant utbildning eller erfarenhet för att kunna fylla efterfrågan från företagen som vill anställa. Detta hindrar naturligtvis företagens expansion och gör att många människor fastnar i arbetslöshet och ett utanförskap, helt i onödan. På sikt är det ett stort problem, som medför högre arbetslöshet, lägre tillväxt och sämre finansiering av vår gemensamma välfärd.

Att detta problem har uppstått är ingen slump, det är ett symptom av den arbetsmarknadspolitik som förts i Sverige under decennier. Den stela lagen om anställningsskydd (Las) samt höga ingångslöner stänger dörren till arbetsmarknaden för många ungdomar, vilket gör det omöjligt att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som behövs för att kunna gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

Annons
Annons
Annons