X
Annons
X

M: Sveriges bistånd kan göra mer för klimatet

Vi ska gå före och minska våra utsläpp, men vi har också ett ansvar för att minska utsläppen i andra länder. Genom ett ökat klimatbistånd kan vi öka Sveriges klimatnytta globalt sett, skriver Moderaternas Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler.

Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler.
Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler. Foto: Fredrik Wennerlund

De globala miljöproblemen och klimatförändringarna hotar människors säkerhet och levnadsvillkor på många håll i världen. Föroreningar, överutnyttjande och exploatering sätter hård press på miljö och klimat och med det människors tillgång till mat, ren luft och dricksvatten. I takt med att klimatet förändras riskerar översvämningar, värmeböljor, torka och orkaner bli ett allt större hot. Den stigande vattennivån och ökenutbredningen som väntar kan komma att leda till allvarliga säkerhetsrisker. Många av dagens konflikter orsakas av miljörelaterade problem såsom vattenbrist. Den snabba befolkningstillväxten i kombination med klimatförändringar riskerar att leda till ytterligare spänningar med nya konflikter och ökade flyktingströmmar som följd.

Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler.

Foto: Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X