Annons

M: Skogsägarna bör ha handlingsfrihet

Foto: Martina Holmberg/TT

Den generella hänsynen i skogsbruket ökar. Skogsägare har långa tidshorisonter och har inget intresse av att såga av den gren de sitter på, skriver John Widegren (M) i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

”Moderaterna bevakar särintressen”, skriver Sten B Nilsson i sin replik. Jag kan konstatera att Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Skogsägarna och skogsnäringen står för en tredjedel av den svenska nettoexporten och spelar en avgörande roll för den klimatomställning som hela samhället är mitt uppe i.

Just produktionen och miljönyttan har varit vägledande för den svenska skogspolitiken sedan mitten av 1990-talet när den nuvarande skogsvårdslagen trädde i kraft. Skogsägare har fått stor frihet att sköta sin egen skog, så länge de tar hänsyn till produktionsmålet och värnar viktiga naturvärden. Detta är en ordning som vill Moderaterna bejaka.

Annons
Annons
Annons