M går fram i alla samhällsgrupper

Moderaterna vinner väljare från alla övriga riksdagspartier och går starkt framåt i nästan alla samhällsgrupper. De borgerliga partierna är nu tillsammans större än regeringen och samarbetspartierna, visar Statistiska centralbyråns mätning i maj.

Under strecket
Publicerad
Annons

De borgerliga partierna får drygt 50,3 procent av rösterna medan regeringen och samarbetspartierna stannar på 46,1 procent i Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning. Förändringarna är statistiskt säkerställda.
Moderaterna är det enda riksdagsparti som går framåt. Sedan novembermätningen noteras nu ett lyft med 4,4 procentenheter till 27,7 procent. Därmed har stödet för partiet gått upp med 12,5 procentenheter sedan valet 2002.
Samtidigt tappar socialdemokraterna 3,2 procentenheter och ligger nu på 34,7 procent. Kristdemokraternas nedgång på 1,1 procentenheter till 4,4 procent är också statistiskt säkerställd.

– Moderaterna går framåt i nästan alla åldersgrupper utom de allra yngsta. Partiet är störst bland män upp till 35 år, säger Staffan Sollander, ansvarig för undersökningen på SCB.
SCB:s undersökning bygger på telefonintervjuer med ett riksomfattande slumpmässigt urval av 9 326 röstberättigade personer. Trots bortfall är undersökningen den första som med säkerhet kan blottlägga hur olika
samhällsgrupper rört sig mellan partierna under året.
Det digra siffermaterialet nedbrutet i yrken, åldrar och inkomstgrupper visar med närmast monoton upprepning hur moderaterna skördat framgångar i breda samhällslager. Andelen sympatisörer ökar starkt även där partiet traditionellt haft svagare stöd, som bland arbetare, där stödet fördubblats till 16,3 procent, tjänstemän, anställda i stat och kommuner, hyresgäster och män med utländsk bakgrund.
Just män, mer än kvinnor, tycks attraheras av moderaterna även om den skillnaden jämnas ut med stigande ålder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons