”M försöker underlätta för social dumpning”

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Varför vill Ulf Kristersson införa nya bestämmelser som gör M-styrda kommuners osolidariska agerande till regel och omöjliggör ett ordnat, solidariskt mottagande där hela Sverige hjälps åt? Det frågar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Under strecket
Publicerad
Annons

Från Malmö har vi under många år påtalat att de system som i dag styr mottagandet av nyanlända har stora brister. Deras utformning har gjort att ett mindre antal kommuner har fått axla det allra största ansvaret, medan andra kommuner, företrädelsevis rikare och moderatstyrda, har tillåtits ducka och undvika allt vad solidariskt mottagande innebär. Effekterna har blivit dyra för såväl samhället som för enskilda. År efter år har segregationen tilltagit, och områden med hög arbetslöshet, trångboddhet, social misär och en snabb omflyttning av boende tillåtits växa fram. Bristerna i vårt mottagandesystem har lett till undermåliga levnadsvillkor för många.

Nu har äntligen vi lokala företrädare, som så länge visat på dessa brister, fått gehör bland flera av partierna i rikspolitiken – om än inte fullt ut. Fler har sett behovet av att rigga ett robust system där hela landet hjälps åt, för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att snabbt bli självförsörjande och komma in i samhället.

Annons
Annons
Annons