”M-förslagen går ut på att straffa de mest utsatta”

Moderaternas förslag går i stora drag ut på att utdöma straff för dem som inte lär sig svenska tillräckligt snabbt, skriver artikelförfattarna.
Moderaternas förslag går i stora drag ut på att utdöma straff för dem som inte lär sig svenska tillräckligt snabbt, skriver artikelförfattarna. Foto: Malin Hoelstad

Moderaternas förslag för att lösa integrationskrisen vittnar om en pinsam okunskap om hur arbetet inom offentlig sektor går till. Ulf Kristersson, människor väljer inte bort svenska språket för att få tillgång till tolk, skriver debattörer inom socialt arbete.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under Almedalsveckan presenterade Moderaternas ledare Ulf Kristersson och Kristina Axén Olin ett förslagspaket för att lösa ”integrationskrisen”. Språket är centralt, skriver de, för integrationen, för att etablera sig på arbetsmarknaden, för den nationella gemenskapen. Ja, språket är en grundläggande förutsättning för att vi ska förstå varandra. Men av någon för oss outgrundlig anledning går Kristerssons åtgärdsförslag därefter i stora drag ut på att utdöma straff för dem som inte lär sig svenska tillräckligt snabbt. Moderaterna föreslår straff i form av indraget bistånd för den som inte nått önskvärda SFI-resultat, hänvisa nyanlända barn till särskilda ”språkförskolor” samt extra undervisning på sommarlovet för barn som inte uppnår godkända nivåer i svenska. Straff och ensidigt fokus på de drabbades föreställda ovilja.

Att ställa barns möjligheter till att lära sig sitt modersmål mot inlärningen av svenska är populistiskt och saknar vetenskaplig grund. Det är sedan länge belagt att goda kunskaper i modersmålet underlättar inlärningen av nya språk. Påståendet att rätten till modersmålsundervisning varit starkare än skyldigheten att lära sig svenska är felaktigt, framförallt för att barn aldrig är skyldiga att lära sig något – vare sig matematik, idrott eller språk. De har däremot skolplikt och rätt till utbildning.

Annons
Annons
Annons