Annons

M: Fel att skydda ännu mer skog

Gallrade tallar på tillväxt i Hälsingland.
Gallrade tallar på tillväxt i Hälsingland. Foto: Helena Larsson/TT

Skogen är viktig för näringslivet och central för klimatomställningen. Därför bör inte den totala arealen skogsmark som är undantagen från skogsbruk öka. Det skriver John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson.

Under strecket
Publicerad

Sedan den nuvarande skogsvårdslagen trädde ikraft 1993 har den svenska skogspolitiken vilat på två ben, ett produktionsmål och ett miljömål. Skogsägare har i stor utsträckning kunnat sköta sin skog efter eget huvud, så länge skogen ger en hög virkesproduktion och värnar viktiga naturvärden.

Detta har svenska skogsbrukare i allt väsentligt lyckats med. Tack vare att devisen frihet under ansvar har fått vara vägledande har skogsbruket varit till gagn både för skogsnäringen och miljön. Detta illustreras på många sätt.

Annons
Annons
Annons