Annons
X
Annons
X

M borde vara Black Internets bästa vän

INLÄGG | MODERATERNAS STÄMMA

I dag samlas Moderaterna på arbetsstämma i Västerås för att diskutera jobben, sjukvården, ekonomin och den interna organisationen. Vad som borde stå högst på agendan är den fråga som alla kommer att diskutera i fikarummen: Hur ska Moderaterna återvinna internetgenerationens förtroende?

Under mandatperioden kommer riksdagen att konfronteras med datalagringsdirektivets krav på att trafikdata sparas, telekompaketets frågeställningar om att stänga av internetanvändare och Stockholmsprogrammets förslag om internetblockering.

Sannolikt blir de internetpolitiska
frågorna bara fler och av ännu större betydelse framöver.

Annons
X

Det går inte att förutse vilka valets och nästa mandatperiods utmaningar blir, men genom att slå fast tre fundamentala principer skulle vi kunna stå betydligt bättre rustade.

Den första principen är att rättig
heter är lika viktiga i internetmiljön som i den fysiska miljön. Den andra principen är att entreprenörer ska uppmuntras och inte tyngas av föråldrade regelverk. Den tredje principen är att vi ska ha en marknad på nätet där den som erbjuder de bästa produkterna vinner – inte den som är bäst på att dra sina konkurrenter inför rätta.

Det övergrepp mot internetleverantören Black Internet som begicks i dagarna aktualiserar samtliga tre principer. Stora, kapitalstarka intressen kan i dagens Sverige ta en liten internetleverantör till domstol och med hot om böter tvinga dem att censurera en kund. Beslutet är av enorm betydelse för hela internetsamhället, men eftersom Black Internet är ett litet företag utan ekonomiska möjligheter att överklaga får de sannolikt ingen seriös rättslig prövning.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Moderaterna borde vara Black Internets bästa vän och de första att ta initiativ till en lagändring som ger internetentreprenörer lugn och ro. Det är inte rimligt att en liten internetleverantör ska behöva dras in i rättsliga processer på grund av att en
  kund till en kund bedriver en verksamhet som kan vara otillåten.

  Moderaterna behöver en ambitiös strategi för ett innovativt, öppet nät som välkomnar entreprenörer. Föråldrade affärsmodeller och marknader måste få försvinna och ersättas med nya. Gårdagens företag och regelverk ska inte tillåtas stoppa utvecklingen av nya tjänster som förbättrar nätanvändarnas tillvaro. Låt oss ha en partistämma om det.

  KARL SIGFRID (M)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X