Annons
X
Annons
X

M bör rösta nej till datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet innebär en total integritetskränkning. Moderaterna bör ta sitt ansvar för människors rättigheter och rösta nej, skriver Erik Bengtzboe, Muf.

En grundläggande princip i en rättstat och demokrati är att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Erik Bengtzboe

Den här veckan kommer riksdagen att rösta om införandet av datalagringdirektivet. Beslutet fattas på onsdag och redan 1 maj är tanken att sparandet av all kommunikation börjar. Dina sms, dina mobilsamtal, dina telefonsamtal, din e-post, internetuppkoppling och mobilpositioner kommer att lagras och ska finnas tillgängliga. Detta betyder att din mobiltelefon blir i förlängningen en spårsändare i statens tjänst och att alla dina steg på internet kartläggs. Staten ska veta vem du pratar med, hur länge ni pratar och var du pratar. Integritetskränkningen är total. Något liknande skulle aldrig accepteras om det gällde vår post eller våra tidningar.

Gunnar Hökmark, moderat och vice partigruppsordförande i EPP, har kallat direktivet för mycket integritetskränkande. Beatrice Ask skrev under sin tid i justitieutskottet 2005 att ”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att blir registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

Annons
X

Tysklands författningsdomstol och Rumäniens högsta domstol har stoppat sina respektive länders införanden av datalagringsdirektivet, med hänvisning till mänskliga rättigheter. I bland annat Cypern har förslaget blivit underkänt i författningsdomstol. Denna svidande kritik tyder på att den grova integritetskränkning detta förslag innebär är ej proportionerlig.

Efter ett års bordläggning ska nu frågan upp på bordet för behandling igen. För ett år sedan röstade Nya Moderaterna ja till förslaget om införandet. Nu borde de ta sitt ansvar för människors rättigheter och rösta nej, precis som de gjorde i Europaparlamentet till detta socialdemokratiska förslag. Nu är det dags för Nya Moderaterna att ta ansvar – över mer än statens offentliga finanser.

Ett genomförande av direktivet i Sverige skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av vanliga människors privatliv. Sverige har en lång historia av demokrati och yttrandefrihet och vi borde stå upp för det, inte ta två steg tillbaka. Möjligheterna till källskydd, integritet och privatliv reduceras kraftigt vid ett genomförande. En grundläggande princip i en rättstat och demokrati är att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Att godtyckligt övervaka sin medborgare utan brottsmisstanke går stick i stäv med rättsstatens principer. Tilläggas bör dessutom att massövervakningen sällan är effektivt, då mängden data blir för stor. Möjligheten till missbruk är dock monumental.

Så alla ni moderata riksdagsledamöter som tror på privatlivets helgd: rösta nej på imorgon. Fortsätt göra Sverige till ett bättre land, fortsätt ta steg framåt, inte två steg tillbaka genom att rösta igenom direktivet. Låt privatlivet vara privat.

ERIK BENGTZBOE

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X