Annons

M bör gå i täten för ny sjukförsäkring

Sjukförsäkringen behöver förnyas och Moderaterna bör gå i täten för denna politik. En ny modell skulle kunna vara att staten betalar en premie för alla medborgare som sedan själva väljer vilken sjukvårdsgivare de vill ha via försäkringen. Det skriver Finn Bengtsson (M).

Publicerad
Finn Bengtsson
Finn Bengtsson Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX

I Moderaternas nya idéprogram slås fast att förnyelse av politiken ställs före en förvaltande politik. En ständig förnyelse av politiken gör det lättare att finna alternativa lösningar på samhällsproblem. Samtidigt saknar partiet idag en politik för att mera rationellt bekämpa sjukdom och utanförskap, som också är samhällsekonomiskt hållbart på längre sikt. Orsaken till detta är att den rådande organisationen av svensk sjukvård och dessas bristande koppling till sjukförsäkringen idag sannolikt är de viktigaste systemfelen att rätta till inför framtiden.

Finn Bengtsson

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons