M: Återuppta bygget av en östlig förbindelse

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i stadshuset sviker stockholmarna. Genom att gå emot den majoritet av stockholmarna som vill ha en östlig förbindelse slår man undan fötterna för individen, arbetsmarknaden och arbetet för en bättre miljö i hela regionen, skriver Niklas Wykman (M).

Under strecket
Publicerad

Färdigställd binder den östliga förbindelsen samman Södra och Norra länken (bilden) genom en bergtunnel under Saltsjön och skapar därigenom en ringled kring Stockholm, skriver Niklas Wykman.

Foto: Tomas Oneborg

Niklas Wykman

Foto: Riksdagen
Annons

Stockholms stad har sagt nej till att inkludera en östlig förbindelse i Sverigeförhandlingen. Färdigställd binder den samman Södra och Norra länken genom bergtunneln under Saltsjön och skapar därigenom en ringled kring Stockholm. Detta beslut är anmärkningsvärt och får stor inverkan på miljön, tillväxten och trafikanters framkomlighet i hela Stockholmsregionen.

Enligt en rapport från länsstyrelsen förväntas Stockholms befolkning öka med en halv miljon människor till 2030. Regionen har landets största arbetsmarknad och många flyttar hit för att jobba. En stor inflyttning ställer krav på att stockholmare i framtiden kan ta sig till och från jobbet på ett snabbt och säkert sätt. Stockholms arbetsmarknad kräver den flexibilitet som kommer av kortare pendlingstider. Genom att underlätta resor mellan stockholmskommuner sänks trösklarna in på arbetsmarknaden och företagande utanför kommungränserna underlättas.   

Annons
Annons
Annons