Annons

”Lyssna på Riksrevisionen, MP”

Foto: Tomas Oneborg

Riksrevisionens slutsats om stambanor för höghastighetståg är den enda rimliga – att regeringen bör trycka på stoppknappen för projektet. Det skriver Elisabeth Svantesson och Maria Stockhaus (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: SvD, TTBild 1 av 1

Miljöpartisterna Per Bolund och Emma Berginger beklagar i en debattartikel i SvD den 27 december att Moderaterna har valt att inte delta i samtalen kring hur nya stambanor för höghastighetståg ska finansieras. Vårt beslut grundar sig i att Sveriges främsta trafikforskare konstaterar att höghastighetsbanor är samhällsekonomiskt mycket olönsamma att bygga. Detta oavsett hur byggandet finansieras. Samtidigt som inbjudan till samtal kom presenterade Riksrevisionen dessutom nyligen en rapport där man riktar allvarlig kritik mot regeringens hantering av projektet på flera punkter. Men regeringen vägrar att lyssna, både på forskarna och Riksrevisionens argument.

Svensk järnväg har, precis som artikelförfattarna lyfter fram, flera problem; trängsel i de stora pendlingsstråken och ett eftersatt och bristande underhåll. Vi moderater vill därför se stora investeringar i järnvägen. Samtidigt värnar vi skattebetalarnas pengar och vill investera där det gör bäst nytta för tillväxt, jobb och miljö. Det innebär en politik som stärker befintlig järnväg genom satsningar på underhåll, som färdigställer påbörjade projekt (som exempelvis Ostlänken och Västkustbanan) och som bygger nya spår där det bäst behövs, inte minst kring de större städerna. Vid sidan av de här investeringarna behöver också vägar och flygplatser elektrifieras och en fungerande infrastruktur för fossilfria bränslen byggas upp. Sverige behöver en politik som tar jobb och miljö på allvar. Och som samtidigt tar ansvar för hur resurser används mest effektivt.

Annons
Annons
Annons