X
Annons
X

Lyssna på kvinnorna i Nordafrika och Mellanöstern

Kvinnorörelser världen över är viktiga aktörer i pådrivandet av demokratiseringsprocesser och resningar mot förtryckande regimer. Ändå osynliggörs kvinnors deltagande i demokratiska processer gång på gång, inte minst av vår utrikesminister Carl Bildt och av stora delar av svenska medier. Feministiskt initiativ efterlyser nyhetsrapportering som återger vad som händer med kvinnorörelserna efter den senaste tidens resningar i Nordafrika och Mellanöstern.

Organisationen Kvinna till Kvinna har visat hur Carl Bildt systematiskt utesluter kvinnor i sina tal, möten, pressutskick, bloggar och framträdanden. Han har konsekvent vägrat att kommentera sin underlåtenhet att agera för kvinnors rättigheter i enlighet med Sveriges internationella åtaganden och den egna regeringens utrikesdeklaration.

Samma systematiska uteslutande av kvinnors erfarenheter kan vi se i den mediala rapporteringen från frigörelsen från diktaturerna. Det sammanhang där kvinnor trots allt nämnts är när negativa aspekter av demokratiseringen diskuteras.

Annons
X
Annons
X
Annons
X