Annons
X
Annons
X

”Lyssna på kritiken – skrota flygskatten!”

Den 1 mars löpte remisstiden för förslaget om en ny svensk flygskatt ut. Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget är 126 starkt kritiska. Myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet avfärdar skattens klimatnytta och varnar för stora negativa effekter för samhällsekonomin. Nu måste regeringen inse att flygskatten inte är rätt väg, skriver Anna Wilson och Niklas Nordström, Svenskt Flyg.

Förslaget om flygskatt
Foto: Johan Nilsson/TT

DEBATT | FLYGSKATT

I regeringens flygstrategi, som presenterades i slutet av januari, är utgångspunkten att flygets utveckling ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Den ambitionen delar vi helt och hållet. Flyget håller ihop Sverige, det möjliggör för handel och export och är en viktig pusselbit för att möta klimatutmaningen. En genomgång av synpunkterna på förslaget visar dock att flygskatten inte stärker något av hållbarhetsperspektiven, snarare tvärtom.

Tuffast är kritiken mot flygskattens klimateffekt. Åtta av tio negativa yttranden lyfter att skatten knappt leder till någon utsläppsminskning alls. Statskontoret skriver att skatten skulle bli ett mycket trubbigt klimatpolitiskt styrmedel med symbolisk effekt, som enbart skulle minska Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp med någon eller några promille. Kritik riktas också mot beräkningarna av skattens klimateffekt. Konjunkturinstitutet skriver att utredningens värdering av flygets utsläpp saknar grund, och statligt ägda Swedavia pekar på att utredningens beräkningsmetoder avviker från rekommendationerna från ledande klimatforskare, exempelvis FN:s klimatpanel. Därmed kan även den mycket begränsade klimateffekten som utredningen påvisar vara överskattad.

Flera instanser konstaterar att flygskatten inte bara är ineffektiv för att minska de klimatpåverkande utsläppen, utan att den rentav kan bli kontraproduktiv. Bland annat Riksrevisionen varnar för att skattens utformning kan leda till utsläppsökningar inom EU som helhet, eftersom flyget ingår i EU:s system för utsläppshandel.

Annons
X

Tung kritik riktas även mot att förslaget väntas få stora negativa konsekvenser på andra samhällsområden. 105 kritiska yttranden påtalar att flygskatten riskerar att försämra tillgängligheten och konkurrenskraften i Sverige. Sveriges Handelskamrar, Tillväxtanalys och Tillväxtverket betonar att skatten inte skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet. Beräkningar som analysföretaget WSP tagit fram, på uppdrag av Svenskt Flyg, visar att förslaget kan leda till uppemot 7 000 färre jobb och en BNP-förlust på närmare 4 miljarder kronor, bara under det första året. Särskilt hårt drabbas de delar av landet där flygets betydelse är som störst, vilket också avspeglas i remissvaren. Kommuner och företagare från Kiruna i norr till Ängelholm i söder beskriver hur flygskatten kommer slå direkt mot den lokala och regionala utvecklingskraften. Det är ett högt pris att betala för en åtgärd utan klimatnytta.

Alternativet till en flygskatt är inte ”business as usual”. Flyget måste minska sina klimatpåverkande utsläpp. Just därför är det avgörande att de åtgärder som vidtas verkligen ger resultat. Från Svenskt Flygs sida har vi länge lyft fram att internationella styrmedel, investeringar i ny teknik, smartare flygtrafik och satsningar på biobränsle är betydligt mer effektiva insatser för ett hållbart flyg. Här är vi inte ensamma, sju av tio kritiska instanser pekar ut andra åtgärder som man framhåller är mer effektiva än en flygskatt. Ett exempel är bättre planering och användning av luftrummet. Rakare flygvägar genom ett förverkligande av EU:s projekt Single European Sky beräknas ge 12 procent kortare flygvägar, och därmed minskade utsläpp i samma utsträckning.

Med högt satta mål för klimatpolitiken, Sveriges tillväxt och sysselsättningen kan inte en ineffektiv flygskatt, som skadar ekonomin, prioriteras framför åtgärder och initiativ som ger verkliga resultat. Budskapet från remissinstanserna är tydligt – flygskatten ska inte införas. Nu måste regeringen lyssna!

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anna Wilson

  generalsekreterare Svenskt Flyg

  Niklas Nordström

  ordförande Svenskt Flyg

  Anna Wilson och Niklas Nordström Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 2

  Anna Wilson och Niklas Nordström

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X