Annons

Anna-Malin Karlsson:Lyssna noga: Vad säger politikernas val av ord?

Olof Palme sa ”Politik är att vilja”, men en grammatikforskare skulle kanske säga att politik handlar om modalitet, framför allt om deontisk modalitet – sådan som rör förpliktelse.
Olof Palme sa ”Politik är att vilja”, men en grammatikforskare skulle kanske säga att politik handlar om modalitet, framför allt om deontisk modalitet – sådan som rör förpliktelse. Foto: TT

Vilka skilda signaler vill de folkvalda sända ut när de väljer mellan ord som ”måste”, ”ska” och ”bör”? Kanske borde vi lyssna noggrannare på politikerna ur grammatiskt hänseende för att förstå vad de vill ha sagt.

Under strecket
Publicerad

”Vi säger att vi behöver ha en stram migrationspolitik även framöver” säger Moderaternas Elisabeth Svantesson. ”Bildts flygvanor måste ändras” säger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. I politiska yttranden hävdas ofta att något krävs: att någon måste, behöver eller ska göra något; att det är viktigt, centralt eller avgörande att något sker. En grammatikforskare skulle kunna säga att politik handlar om modalitet, framför allt om deontisk modalitet – sådan som rör förpliktelse.

Andra sorters modalitet uttrycker sannolikhet, vanlighet eller villighet. Ofta kan samma ord användas i flera betydelser, som hjälpverben kan, bör och ska. Han bör komma kan betyda att han är ålagd att komma eller att det är troligt att han kommer. Adverb som helst och gärna kan uttrycka både villighet och förpliktelse. I du ska helst tala svenska och ni får gärna städa efter er handlar det om det senare.

Annons
Annons
Annons