Lysande spel räcker inte i övertydligt drama

Under strecket
Publicerad
Annons

Lantana
Regi: Ray Lawrence
Medv: Anthony LaPaglia, Goeffrey Rush, Barbara Hershey, Kerry Armstrong m fl
2 tim 1 min Från 11 år

3Efter en lång inledande panorering över ett prydligt blommande buskage som vid närmare betraktande utgör ett till synes ogenomträngligt snår som döljer ett kvinnolik byter kameran motiv. ”Lantana” handlar om mellanmänskliga relationer, lika sammantvinnade och outredliga som det trassligaste snår, med rötter som vägrar släppa taget om varandra och om förmågan att trots skugga eller torka lyckas blomma.
Tre par medelålders och medelklass äkta makar i olika stadier av sina äktenskap kämpar antingen för att hålla glöden vid liv eller våga bryta upp. Leon kan inte längre uppskatta sitt harmoniska äktenskap. Valerie är fullkomligt beroende av sin make. Sonja har tappat tilliten. Jane törs inte ta ut skilsmässa. Ingen av dem har modet att ta itu med sina problem. Slumpen ser till att deras liv korsas gång på gång; på danskursen, i psykoterapisessionen, i jobbet eller på krogen.
Här
finns tydliga drag av såväl Altmans ”Short cuts” och Andersons ”Magnolia”, inte minst i karaktärsskildringarna och den fragmentariska dispositionen.
Karaktärerna är komplexa och väcker både sympatier och antipatier - precis som verkliga människor. Berättelsen växlar ständigt fokus mellan historierna som utvecklar sig parallellt. Men där båda föregångarna förutom pretentioner också bjöd på en viss lätthet och humor, saknar ”Lantana” nästan helt motsvarande andrum. Ambitionerna, som avläses inte minst i den övertydliga snårsymboliken, kväver engagemanget och trots lysande skådespelarinsatser lyckas filmen aldrig beröra på djupet. Inte ens kriminalgåtan - ett olöst mordfall - lockar till nyfikenhet. Det filmiska buskaget dör av övergödning.

Annons
Annons
Annons