X
Annons
X

Lyon kan inte jämföras med Stockholm

Socialdemokraterna skriver om Lyons enhetstaxa och Londons tunnelbana
på Brännpunkt 13/10. Tittar man närmare på hur taxesystemet i Lyon fungerar så inser man dock att det är väldigt likt det vi har i Stockholm med zonindelning. Erika Ullbergs påstående om att Lyon har en enhetstaxa är inte korrekt. Det är även märkligt att Socialdemokraterna väljer att ta Lyon som gott exempel när de dessutom har färre än hälften så många tunnelbanestationer som Stockholms tunnelbana. Det blir att jämföra äpplen och päron.

Det är naturligt med en differentierad taxa i större kollektivtrafiksystem som SL:s. Dels för att inte tappa intäkter, dels för att det är orimligt att den som åker två stationer med buss ska betala lika mycket jämfört med den som åker över hela länet med pendeltåg. London med ett stort tunnelbanenät har i dagsläget hela 9 zoner för sin tunnelbana, vilket är nödvändigt för att finansiera systemets utveckling och vara någorlunda rättvist.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X