Annons

”Lyfta ut antiken är helt historielöst”

I nya förslaget till kursplan för grundskolan kommer antiken att försvinna ur historieämnet.
I nya förslaget till kursplan för grundskolan kommer antiken att försvinna ur historieämnet. Foto: TT och IBL

Om förslaget att stryka antiken i grundskolan förverkligas läggs också en tyngre uppgift på gymnasiet – och i förlängningen högskolan – då ungdomar kommer att sakna dessa förkunskaper. Det skriver 56 lärare och forskare vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Skolans historieundervisning syftar till att ge kunskap om tidigare skeenden, en kunskap som både har ett egenvärde och ökar vår förståelse för dagens samhälle. Historieämnet syftar också till att ge verktyg för att förstå, ifrågasätta och kritiskt granska den information som idag finns överallt runt omkring oss.

Genom att i ett svep stryka all utomnordisk historia före 1500 ur grundskolans kursplan motverkar Skolverkets förslag båda dessa syften och försvagar svenska skolelevers möjligheter att på ett välinformerat och konstruktivt sätt bidra till dagens samhälle och förstå sin omvärld. Förslaget är i grunden feltänkt av bland annat, men inte enbart, följande skäl:

Annons
Annons
Annons