Annons
X
Annons
X

Lyft upp utredning ur regeringens byrålåda

REPLIK | TRAFIKOLYCKOR

I debattartikel på Brännpunkt 4/6 framhåller riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Kurt Kvarnström att de trafikskadade är utsatta för en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning via trafikförsäkringen.

Svensk Försäkring vill dock påstå att svenska försäkringsbolag har en effektiv personskadereglering som i ett internationellt perspektiv är mycket snabb. Över 60 procent av personskadorna i trafiken är reglerade inom tre månader.

Vi delar dock uppfattningen att processen är alltför utdragen i ett fåtal svåra ärenden. Det huvudsakliga skälet till detta är den lagstiftning som den dåvarande socialdemokratiska regeringen drev igenom som gör det omöjligt för försäkringsbolagen att fastställa ersättningen för skadan innan Försäkringskassan avgjort ärendet.

Annons
X

I Trafikförsäkringsutredningen (SOU 2009:96) genomfördes en ordentlig genomlysning av trafikförsäkringen. Utredningen konstaterade att processen är rättssäker, men att den kan göras effektivare.

Mot den bakgrunden föreslog utredningen att trafikförsäkringen skulle göras primär, det vill säga att alla kostnader för inkomstförlust samt ansvar för rehabilitering ska ersättas av försäkringsbolaget. Därigenom behöver försäkringsbolagen inte avvakta hanteringen hos Försäkringskassan. Detta medför att en betydligt snabbare och mindre kostsam, smärtsam och långvarig hantering till förmån för den trafikskadade.

Vi föreslår att nämnda utredningen lyfts upp ur regeringens byrålåda så att ett förslag till reform av trafikförsäkringen kan genomföras.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  CHRISTINA LINDENIUS

  vd Svensk Försäkring

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X