Annons

Lyckligt lottade kvinnor gynnas

Under strecket
Publicerad

Tanken att kvinnor genom positiv särbehandling ska få företräde till mansdominerade höga befattningar i svenskt samhällsliv har vunnit stort gehör. Priset för denna märkliga idé betalas av tusentals välmeriterade unga kvinnor som diskrimineras uteslutande på grund av sitt kön och som förhindras att komma in på högskoleutbildningar, trots att de är lika meriterade som de män som antas.

Dessa unga kvinnors enda brott är att de har velat skaffa sig utbildning inom områden där högskolorna anser att det inte ska finnas fler kvinnor.

Annons
Annons
Annons