Annons

Lyckan bör inte vara politikens mål

Under strecket
Publicerad

Antaganden gjorda på felaktiga grunder kan få oerhörda konsekvenser, särskilt då antagandena får effekt på hur makthavare agerar. Å ena sidan är det betryggande att ha politiska representanter som kan sitt område; å andra sidan är många universitets- poäng och lyhördhet mot forskning ingen naturlig garant för att beslut som fattas är vettiga.

Ett särskilt gissel är om något som presenteras som forskning och tas emot som sådan av beslutsfattare inte håller måttet som forskning. Ett område som har studerats intensivt de senaste åren är hur lycka kan mätas, och vad det ger för policyimplikationer. Lyckoforskningen är bedräglig eftersom det ligger nära till hands att använda dess resultat för att motivera politiska beslut, sam- tidigt som det ingalunda är entydigt hur resultaten ska tolkas.

Annons
Annons
Annons