Lyckan är att läsa nya SAOB-häften

Under strecket
Publicerad
Annons

Med anledning av att det 35:e bandet av SAOB utkommit skriver Lennart Larsson i senaste numret av tidskriften Språk och stil om några problem som ordboksredaktörerna brottats med under de 110 år som gått sedan ordboken började komma ut. Det är mycket som hänt under dessa år. Stavningen har ändrats och många ord som nu är vanligt förekommande hann inte in i de tidigare häftena av SAOB – som till exempel data och dator. Lennart Larsson lyfter fram genusaspekten och problem med ord som idag uppfattas som nedsättande och kränkande. Larsson jämför den artikel som trycktes 1947 och behandlade ordet ”neger” med den som skrevs 2003 om ordet ”tattare”.

Han finner att dagens ordboksredaktörer är väl medvetna om hur viktigt det är att ge en korrekt bild av ord som är förknippade med föreställningar om gruppers olika värde utan att underblåsa och föra vidare sådana föreställningar. Redaktören för ordet ”tattare” har tydligt angivit att ordet används i en värdeladdad, nedsättande betydelse. Valet av exempel ger också både en klar bild av fördomarna och av kritiken mot dem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons