Annons

Lutherska kyrkan starkt kritisk till katolsk krubba

Julkrubba vid de heta källorna på Sao Miguel, Azorerna.
Julkrubba vid de heta källorna på Sao Miguel, Azorerna. Foto: André Maslennikov/IBL

Dagen till ära ger jag mig i kast med en fråga om hur länge vi har haft julkrubbor. I dag finns de i många svenska hem, men ingen svensk julkrubba kommer i närheten av de fantastiska skapelser som kan beskådas i Sydeuropa, till exempel i Neapel och Caserta, där man har byggt upp väldiga landskap kring Jesu födelsescen. När började man med julkrubbor, och när kom sedan till Sverige?

Under strecket
Publicerad

Den första julkrubba om vilken vi har skriftliga källor skapades av ingen mindre än Sankt Franciskus av Assisi år 1223. Enligt Sankt Bonaventura, som skrev helgonets biografi några decennier senare, valde Franciskus ut en grotta nära Greccio i mellersta Italien som scen för ett julspel med levande människor och djur. Påven Honorius III sanktionerade experimentet, men det är okänt om Franciskus initiativ fick omedelbara efterföljare. Däremot vet vi att man i många kyrkor under påföljande sekler lät uppföra liknande föreställningar, och så småningom – särskilt under 1600- och 1700-talen – började man byta ut de levande människorna mot statyer. En av de första julkrubborna i nutida bemärkelse skapades av jesuiterna i Prag år 1562.

Länge var dock julkrubbetraditionen strikt katolsk, och den blomstrade som mest i Italien. De lutherska och reformerta kyrkorna var länge fientliga till julkrubborna, och det hände att också katolska härskare inskred mot traditionen. Österrikes stora ”upplyste despot” Josef II lät på 1700-talet rensa ut julkrubbor från flera kyrkor och offentliga byggnadsverk, men det resulterade bara i att folk började ha dem i hemmen istället. På 1800-talet spred sig julkrubborna i både kyrkor och privathem, och nu letade sig traditionen också in i protestantiska länder, med början i Tyskland. I slutet av seklet blev julkrubban föremål industriell massproduktion: Jesus, Maria, Josef, de tre vise männen, en eller flera herdar samt lamm, oxe och åsna fabricerades i billiga material och såldes till en allt vidare kundkrets.

Annons
Annons
Annons