Luther Kingminne firades av tusentals

Under strecket
Publicerad
Annons

Washington Några tusen människor samlades i lördags kring Lincoln-monumentet i Washington för att högtidlighålla 40-årsminnet av Martin Luther Kings tal ”I have a dream” - om ett mer rättvist USA. Den gången, den 28 augusti 1963, var åhörarna betydligt fler: 250 000. Men det kom i alla fall en hel del bussar från olika håll i USA till huvudstaden för 40-årsjubileet. Organisatörerna, bland dem Martin Luther Kings 45-årige son, hoppades genom evenemanget tvinga den republikanska regimen till eftertanke. En annan avsikt var att aktivera minoriteter och arbetarklass i USA till att rösta i presidentvalet 2004.

- Vi har fortfarande massor av arbete att göra, sade sonen Martin Luther King III. - Det innebär inte att vi inte har gjort framsteg, men mycket måste fortfarande göras innan den dröm och vision som min far hade ska bära frukt. En bred koalition mellan ett 100-tal grupper deltog i högtiden med tal, bön, sång och lyrik. Bland dem var socialister och motståndare till USA:s politik mot Kuba, Iran och Irak, utövare av falungong och människor som kämpar för bättre utbildning i USA. Dagen innan avtäckte Martin Luther Kings änka Coretta en inskription vid Lincoln-monumentet till minne av mannens tal.

Annons
Annons
Annons