X
Annons
X

Susanne Wigorts Yngvesson: Luther förstod sig på mat, sex och vin

Martin Luther (1483–1546), porträtterad av Lucas Cranach d ä 1546.
Martin Luther (1483–1546), porträtterad av Lucas Cranach d ä 1546. Foto: RUBEN DE HEER

När Martin Luther var 34 år tyckte han att måttet vår rågat. Något måste göras. Och han var inte ensam. Det fanns ett utbrett missnöje med kurian i Rom. Ett av missnöjena handlade om avlaten, en ekonomisk kassako för kyrkan. Avlaten tillsammans med de statliga furstarnas skatter blev ett tungt ok för folket, vars friköpta synder skulle bidra till att betala de mäktiga katedralerna, försvaret av Rom och vänskapen med de allierade. Detta var en tid i Europa när kritiken mot kyrkans dominerande herravälde växte i både öst och väst. De interna stridigheterna mellan Europas många furstendömen var legio. Christofer Columbus hade landstigit i Sydamerika 1492 och därmed inlett skövlingen och koloniseringen av det mäktiga inkariket och de indianska stammarna. Den amerikanska kontinenten öppnade också en port för den romersk katolska kyrkan att inleda ett missionståg som skulle vara i flera hundra år.

Martin Luther (1483–1546), porträtterad av Lucas Cranach d ä 1546.

Foto: RUBEN DE HEER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X