Annons

Luther en orm i Mexikos paradis

Lutherbilden i det koloniala Mexiko var mycket mörk. I 1500- och 1600-talskrönikor presenterades han som ett Djävulens verktyg. I boken ”Lutero en el Paraíso” speglar den mexikanska historikern Alicia Mayer synen på den tyske reformatorn.

Under strecket
Publicerad

I karmelitklostret i Celaya i Mexiko finns en väldig målning av Nicolás Rodríguez Juárez, daterad 1695. I bildens övre del blickar Treenigheten, omsvärmad av knubbiga småänglar, ner från en molnsky. Till höger syns Karmelitordens viktigaste helgon Teresa av Avila och Johannes av Korset i sällskap med andra karmeliter och en grupp påvar, kardinaler och biskopar i full ornat. Men det är kanske bildens vänstra halva som är mest intresseväckande. Där kan vi se en gyllene triumfvagn, där Jungfru Maria tronar som himladrottning. Där finns också något som avviker från den himmelska pompa som präglar resten av målningen. Överkörda av vagnen och med mycket plågade ansiktsuttryck ligger fyra män. En är Martin Luther, en annan är Jean Calvin, de främsta protestantiska reformatorerna. De andra är Pelagius och Arius, fornkyrkliga teologer som betraktades som kättare. Målningen är inte speciellt unik. Det finns många barockvarianter på samma tema, såväl i Europa som i Latinamerika. I mexikanska versioner ser man ibland den överkörde Luther avbildad med muslimska/arabiska attribut, till exempel turban, för att på så sätt ytterligare understryka hans alteritet. Ibland är triumfvagnen ersatt med ett stolt skepp, runt vilket man kan se kättare kämpa mot drunkningsdöden.

Målningarna av den triumferande kyrkan innehåller alltså övertydliga avbildningar av den religiöst annorlunda, den fiende som den kämpande kyrkan skulle segra över vid tidens slut. Den mexikanska historikern
Alicia Mayer har nyligen gett ut ett omfattande verk om tolkningen av en av dessa fiender, Lutero en el Paraíso: La Nueva España en el espejo del reformador alemán (Luther i Paradiset. Nya Spanien i den tyske reformatorns spegel, Fondo de Cultura Económica & UNAM, 573 s). Hennes mål är att studera Lutherbilden i Mexiko under den spanska kolonialtiden, från 1500-tal till tidigt 1800-tal, men hon vill också undersöka hur formandet av denne fiende hjälpte till att skapa en självbild hos de spanjorer som successivt började betrakta sig som mexikaner. Till sin hjälp tar författaren koloniala källor av många olika slag, men framför allt akademiska teologiska texter, krönikor, predikningar, inkvisitionsprotokoll och målningar.

Annons
Annons
Annons