X
Annons
X

Lunds universitet lägger ner språkstudier

Vårterminen 2005 börjar Lunds universitet avveckla utbildningen i åtta språk. De studenter som påbörjat sina studier får slutföra dem, men några nya tas inte in. Frågan är om universitetet därmed bryter mot sina instruktioner. Enligt regleringsbrevet har Lunds universitet ett särskilt uppdrag att ge utbildning i fyra av de åtta språken.

De åtta så kallade småspråk som berörs är estniska, litauiska, tjeckiska, ungerska, thai, indonesiska, finska och norska. De flesta av dem har bara en handfull studenter på grundutbildningen, vilket gör den dyr.

– Det är enbart ekonomiska skäl som ligger bakom avvecklingen, säger professor Jan Svensson, ordförande i områdesstyrelsen för humaniora och teologi, det organ som fattat beslutet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X