Annons
X
Annons
X

Lundin får investerare att spärra upp ögonen

Lundin Petroleum är tryggt över på svarta siffror i sitt senaste kvartalsresultat. Förhoppningen är att nå upp i 100 000 fat olja per dag på det viktigaste producerande fältet, Edvard Grieg, innan årets slut. Men det är prognoserna för gigantfältet Johan Sverdrup som får investerarna att spärra upp ögonen.

Q3-rapporter 2016
Edvard Grieg-plattformen. Oljefältet ligger på Utsirahöjden i Nordsjön, 180 km väst om Stavanger. Oljeproduktionen här startade i november 2015.
Edvard Grieg-plattformen. Oljefältet ligger på Utsirahöjden i Nordsjön, 180 km väst om Stavanger. Oljeproduktionen här startade i november 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

OSLO Produktionen mer än fördubblades under det tredje kvartalet, från 36 000 fat per dag i genomsnitt tredje kvartalet 2015, till 80 400 fat per dag för samma period i år. Samtidigt skiljde sig inte oljepriset så mycket mellan perioderna. Ändå kan företagets koncernchef Alex Schneiter presentera ett rörelseresultat som är tre gånger så stort: 253,8 miljoner dollar mot 98,7 miljoner dollar.

40 000 oljejobb har försvunnit enbart i Norge.

– Den viktigaste förklaringen till det är en valutavinst eftersom den norska kronan stärkt sig mot dollarn. För tredje kvartalet var vinsten 135,8 miljoner dollar. Men vi börjar också se effekten av den högre produktionen på Edvard Grieg, säger Alex Schneiter.

Annons
X

Lundin Petroleum har tidigare uppskattat sin andel av produktionen på Edvard Grieg till att bli 65 000–75 000 fat per dag i genomsnitt för hela 2016. Nu lyfter företaget den prognosen i den lägre ändan till 70 000–75 000 fat per dag.

Hur mycket de extra 5 000 faten per dag blir i intäkter är det emellertid förhandlingarna mellan Opec och andra oljeproducenter som avgör. Oljekartellen försöker komma överens, både mellan de egna medlemsländerna och med andra producenter som Ryssland, om att begränsa produktionen. De senaste dagarna har oljepriset sjunkit till 47,8 dollar per fat för Nordsjöolja, eftersom förhandlingarna verkar kärva.

– Det är alltid svårt att spå vad som sker med Opec. Jag tror att vi kommer att se ett mer volatilt oljepris den närmaste tiden framöver, säger Alex Schneiter.

Miljöfrågorna blir allt viktigare, med all rätt. Men Norge är det bästa landet i världen man kan vara i om man vill producera olja.

Men även om oljepriset skulle sjunka till 40 dollar per fat skulle Lundin Petroleum kunna tjäna tillräckligt mycket för att finansiera sin andel av utbyggnaden av gigantfältet Johan Sverdrup med egna pengar.

– Den första fasen av Johan Sverdrup är nu färdig till 26 procent och det är spännande att resa runt på de olika offshorevarven i Sydkorea och Norge och se hur plattformarna börjar ta form. Till sommaren kommer det första stålunderstället bogseras ut och placeras på havsbottnen över oljefältet, säger Alex Schneiter.

Det är Statoil som är operatör för fältet, där den första fasen med fyra plattformar först beräknades kosta 123 miljarder norska kronor, men där prislappen succesivt har sänkts till 99 miljarder kronor.  Samtidigt har de totala reserverna i fältet skrivits upp till mellan 1,9 miljarder fat och 3,0 miljarder fat. En helt färsk siffra från Statoil är också att det oljepris som behövs för att Johan Sverdrup ska gå break even har skrivits ned från 30 dollar per fat till 26 dollar per fat.

– Då är absolut alla kostnader för fältet medräknade från dag 1, säger Alex Schneiter.

I en värld där 40 000 oljejobb försvunnit enbart i Norge och där det ena stora oljeprojektet efter det andra har skrinlagts, sitter alltså Lundin Petroleum med en ägarandel på 22,6 procent i det kanske mest robusta offshorefältet i hela världen. Finns det då inga faror som lurar runt hörnet? Som att Norge tvingas begränsa sin oljeproduktion av klimatskäl?

– Miljöfrågorna blir allt viktigare, med all rätt. Men Norge är det bästa landet i världen man kan vara i om man vill producera olja. De är världsmästare i att ta upp olja effektivt och med så små utsläpp av koldioxid som möjligt. Johan Sverdrup-plattformarna kommer att vara 100 procent elektrifierade, påpekar Alex Schneiter.

Inom oljeverksamheten kan det förstås också ske olyckor. Statoil har de senaste månaderna haft tre allvarliga episoder: Företaget tvingades tillfälligt stänga produktionen på Statfjord A-plattformen på grund av en brand och hade gasläckor på Songa Endurance-riggen som arbetade på Trollfältet och på Gullfaks A-plattformen.

– Säkerheten måste alltid vara längst fram i ditt medvetande. Vi har en stor verksamhet på den norska sockeln och har hittills inte haft några allvarliga episoder, säger Alex Schneiter.

Annons

Edvard Grieg-plattformen. Oljefältet ligger på Utsirahöjden i Nordsjön, 180 km väst om Stavanger. Oljeproduktionen här startade i november 2015.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X