Lundbergs finger anas bakom köp

Investment- och maktbolaget Industrivärdens substansvärde ökade under årets tredje kvartal med 4 674 miljoner kronor till 34 740 miljoner vid kvartalets slut, den 30 september. Det motsvarade 180 kronor per aktie den sista september då kursen var 141 kronor, det vill säga substansrabatten var då 39 kronor eller 21 procent.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under den senaste niomånadersperioden har Industrivärdenaktien haft en totalavkastning (kursutveckling plus återinvesterade utdelningar) på 30 procent. Det kan jämföras med den genomsnittliga totalavkastningen för svenska börsföretag, som under samma period var 13 procent.

Till den positiva utvecklingen har de stigande kurserna för Industrivärdens stora innehav till exempel Handelsbanken, Ericsson, Sandvik och Skanska. Däremot har utvecklingen för SCA och Munters inte varit lika lyckosam.
Det kan noteras att Industrivärdens skuldsättningsgrad (den räntebärande nettoskulden i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen) vid periodens slut endast var 11,6 procent.
Under det senaste året har Industrivärden köpt aktier för 3,1 miljarder kronor i de båda ”sfärbolagen” Handelsbanken och Sandvik. I bägge fallen har Industrivärden nu kommit upp till 10 procents ägande, vilket innebär att Industrivärden nu förfogar över äkta så kallat giftpiller och därmed säkrat sitt inflytande i Sandvik och Handelsbanken.
Samtidigt som sfären som maktfaktor skaffat sig en stadig plattform för ett utökat ägande.
I vilken mån Industrivärdens allt mer inflytelserika storägare Fredrik Lundberg haft ett finger med i planeringen av de aktieköpen är inte bekräftat, men ser onekligen ut som en tanke. Fredrik Lundbergs strategi både i sina egna investeringar, via Lundbergföretagen, och sitt allt större ägande i Industrivärden är att öka innehaven i stabila vinstrika svenska basindustrier.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons