Annons

Lund mörkar om kostnader

Under strecket
Publicerad

Gunnar Lund replikerar på min artikel den 23 augusti och framhåller att Riksbanken även i fortsättningen ska gå med vinst och att valutareservens överlämnande till Centralbanken i Frankfurt inte är någon kostnad. Samtidigt säger han att ECB får en fordran på Sverige på 13 miljarder kronor. Är inte det en kostnad? Sex franska nationalekonomer beräknade nyligen Sveriges kostnader för införandet av euron till minst 27 miljarder. Göran Persson talar om fyra miljarder. Gunnar Lund, Göran Persson och regeringen mörkar om kostnaderna för eurons införande. Det är illa.

Hans Lindqvist (c)

Annons
Annons
Annons