Lund bäst på studentinflytande

Lunds universitet är bäst på studentinflytande. Linköpings universitet är duktigast på jämställdhet medan Karolinska institutet och Malmö högskola är mest framgångsrika i arbetet med social och etnisk mångfald, enligt Högskoleverket.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Jämfört med 1999, då högskolorna och universitetens arbete med frågorna granskades, har det hänt en hel del positivt, anser verket. Det finns en ökad medvetenhet om det positiva med jämställdhetsarbete bland studenter och personal. Men förändringen går långsamt och fortfarande är könsfördelningen bland rektorer och professorer sned. Kvinnliga professorer skickas ofta fram för att fylla kvinnokvoten i olika sammanhang.

Studenterna finns numera representerade i alla beslutande instanser på lärosätena men de saknar ofta inflytande över det dagliga arbetet, enligt Högskoleverket.

Annons
Annons
Annons