Lugnt på penningmarknaden

Fredagen var relativt lugn på penningmarknaden, utan tunga marknadspåverkande nyheter.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Kronan stärktes marginellt, mätt med det handelsvägda TCW-indexet. Den ekonomiska återhämtningen går lite snabbare än väntat, anser vice riksbankschefen Karolina Ekholm som tillträdde i januari. I ett tal på fredagen bedömde hon att läget fortfarande är ansträngt för svenska företag på finansmarknaden. Men konjunkturen visar också tecken på återhämtning. För Sveriges del ser Ekholm en inbromsning i fallet för bruttonationalprodukten (BNP) under andra kvartalet, efter fem kvartal i rad med fallande siffror. Ekholm pekar också på den dystra arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger både 2009 och 2010. Inflationen i Sverige väntas bli negativ under en stor del av 2009. Ekholm röstade på det senaste penningpolitiska mötet för en oförändrad reporänta på rekordlåga 0,25 procent och ville inte justera räntebanan. Tioårig statsobligation: 3,40 procent (3,41). Tvåårig statsobligation: 0,87 procent (0,88). Euro: 10:11 kronor (10:09). Dollar: 6:88 kronor (6:86). TCW-index: 132,18 (132,29). Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. Ju lägre TCW-index, desto starkare krona.

Stockholm TT

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons