Luftpartiklar dödar 5 000

Partiklar i den förorenade luften orsakar sammanlagt över 5 000 dödsfall i Sverige per år. I en ny studie tas även sådana partiklar med som förs med vindarna till Sverige, och då ökar dödstalen dramatiskt.

Under strecket
Publicerad
Bilavgaser, vägdamm och slitage från dubbdäck är viktiga källor till de små partiklar i luften som påverkar vår hälsa negativt. Bilden visar trafikmiljön vid Hornsgatan i centrala Stockholm.

Bilavgaser, vägdamm och slitage från dubbdäck är viktiga källor till de små partiklar i luften som påverkar vår hälsa negativt. Bilden visar trafikmiljön vid Hornsgatan i centrala Stockholm.

Annons

Mikroskopiskt små partiklar som förs hit med luftmassorna till Sverige från kontinenten, har större betydelse för folkhälsan i södra Sverige än vad de lokala utsläppen har.
Under senare år har de små partiklarna i luften, som kommer från trafikavgaser och annan förbränning, visat sig påverka hälsan. Fler personer läggs in på sjukhus med hjärt- och kärlsjukdomar under perioder med dålig luft.
Fokus i forskningen om partiklarnas påverkan på hälsan har hittills legat på lokala källor, som bilavgaser, vägdamm, slitage från dubbdäck, vedeldning i omoderna pannor, Stockholms tunnelbana etcetera.

Samtidigt har forskarna förstått att partiklar långväga ifrån kan spela en stor roll, inte minst med tanke på hur försurande svavel och nitrater från kontinenten har påverkat Sverige under decennier.
Men först nu har de lyckats räkna ut hur allvarliga de är för svenskar hälsa. Och resultaten visar att de långväga partiklarna har ännu större påverkan på svenskars hälsa än vad de lokala partiklarna har, framför allt i södra Sverige.
Den första studien hittills visar att partiklarna från kontinenten orsakar cirka 3 500 dödsfall i Sverige varje år, huvudsakligen i södra Sverige. Dessutom dör 1 800 svenskar en för tidig död på grund av partiklar i luften från källor i Sverige.
Det är forskare från universiteten i Umeå och Stockholm samt från IVL Svenska miljöinstitutet som har gjort studien. Den är publicerad i Ambio, Svenska Vetenskapsakademiens tidskrift.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons