Luddigt, men viktigt

Under strecket
Publicerad
Annons

egeringen fortsätter på inslagen bana. Tidigare under mandatperioden har straffen för flera grova våldsbrott skärpts. Igår lades ett förslag om att brottet ”synnerligen grov misshandel” förs in i lagen. I
Ekot förklarar justitieminister Beatrice Ask intentionerna:

Annons
Annons
Annons