Annons

Lucka 3: Populism är ett ofta missbrukat begrepp

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad

Populism är ett misshandlat och ofta missbrukat begrepp i svensk debatt. Det används ofta om motståndare som anses hemfalla åt enkla poänger och publikfriande gester, alternativt om hatiska budskap. Men i själva verket är populism uppfattningen att det finns en skillnad mellan en smal men mäktig samhällselit och den breda massan av undersåtar. Ibland är bilden överdriven, ibland är den tämligen korrekt. Därmed är populismen ibland alarmistisk och konspiratorisk, och ibland fullt motiverad.

Tidigare i år skrev Peter Santesson en bra text om detta, ”Eliten som försvann”. Den tar upp trenden att förneka själva förekomsten av en elit. Men alla samhällen har sina ekonomiska, sociala och kulturella eliter. Även i det relativt jämlika Sverige har höga politiker och mediechefer andra livsvillkor än gemene man. Löne- och bostadsmässigt har de ofta mer gemensamt med sina motståndare/konkurrenter än med de väljare/konsumenter vars gunst de tävlar om. Huruvida man tycker att det är ett problem eller ej är en politisk smaksak, men det är svårt att förneka själva grundförhållandet. Och gör man det lär man inte finna svaren på de frågor som populismen drivs av.

Annons
Annons
Annons