LR: Styr upp undervisningstiden

Nästan varannan grundskolelärare, 48 procent, anser att undervisningstiden inte räcker för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. Det visar en enkät som Lärarnas Riksförbund (LR) gjort, med svar från drygt 2 000 lärare.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Enligt enkäten finns det också ett utbrett stöd för att avskaffa ”elevens val” och ”skolans val” - tid för fördjupning i valfritt område. Drygt 60 procent av lärarna vill avskaffa valen, eftersom det fungerar dåligt i praktiken. LR vill att den nationella timplanen görs om, för att säkra att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. LR pekar på att Skolverket tagit fram förslag till stadieindelad timplan per ämne, vilket skulle underlätta uppföljningen. I dag kan varje skola avgöra hur undervisningstiden ska fördelas per årskurs.

TT

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons