X
Annons
X

Lövin: Avräkningarna följer internationella regler

Vi är mycket noga med att biståndet följer regelverket och administrativa kostnader som uppkommer i samband med mottagandet av asylsökande får enligt dessa inkluderas. Just nu görs en översyn av direktiven inom DAC för att tydliggöra dessa. Det är något som vi välkomnar och som kommer öka öppenheten, skriver Isabella Lövin (MP), ansvarig minister, i en replik.

Sverige står upp för den internationella solidariteten. Vi tar ett stort ansvar för skyddet av asylsökande såväl i Sverige som internationellt och vi har ett bistånd i världsklass som erhåller stor respekt runt om i världen. En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt i linje med internationella regler och får räknas som bistånd enligt OECD-DAC:s regelverk.

Jag vill poängtera att Sverige är en av de absolut största biståndsgivarna per capita oavsett avräkningar, vi är ett av få länder som lever upp till och överskrider FN:s mål om att ge 0,7 procent av BNI i bistånd. Jag är mycket stolt över att vi har en bred enighet i Sveriges riksdag om att avsätta 1 procent av BNI för att motverka fattigdom och förtryck globalt. Vi oroas dock över att Moderaterna i sin budget inte gör den uppräkning som regeringen gjort för att nå målet.

Isabella Lövin (MP)

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 2
Foto: Marcus Erics­son/TT (Arkiv 2016) Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X