Annons
X
Annons
X

Lövin: Avräkningarna följer internationella regler

Vi är mycket noga med att biståndet följer regelverket och administrativa kostnader som uppkommer i samband med mottagandet av asylsökande får enligt dessa inkluderas. Just nu görs en översyn av direktiven inom DAC för att tydliggöra dessa. Det är något som vi välkomnar och som kommer öka öppenheten, skriver Isabella Lövin (MP), ansvarig minister, i en replik.

Isabella Lövin (MP)
Isabella Lövin (MP) Foto: Malin Hoelstad

REPLIK | BISTÅND

Till största delen beror kostnadsökningen på en ökad andel ensamkommande barn som behöver en mer omfattande mottagning.

Sverige står upp för den internationella solidariteten. Vi tar ett stort ansvar för skyddet av asylsökande såväl i Sverige som internationellt och vi har ett bistånd i världsklass som erhåller stor respekt runt om i världen. En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt i linje med internationella regler och får räknas som bistånd enligt OECD-DAC:s regelverk.

Jag vill poängtera att Sverige är en av de absolut största biståndsgivarna per capita oavsett avräkningar, vi är ett av få länder som lever upp till och överskrider FN:s mål om att ge 0,7 procent av BNI i bistånd. Jag är mycket stolt över att vi har en bred enighet i Sveriges riksdag om att avsätta 1 procent av BNI för att motverka fattigdom och förtryck globalt. Vi oroas dock över att Moderaterna i sin budget inte gör den uppräkning som regeringen gjort för att nå målet.

Annons
X

Sverige är även världens sjunde största humanitära givare till människor i krigs- och krisdrabbade områden vilket behövs i en tid då de humanitära behoven ökar dramatiskt och som ger oss röst och inflytande. Det är självklart viktigt att biståndet granskas och att det förs en diskussion och debatt om utvecklingssamarbetet. Det är så vi vässar och förbättrar arbetet.

Författarna menar att de kostnader som ingår i avräkningarna för asylsökande i Sverige inte följer DAC:s regler. Det stämmer inte. Vi är mycket noga med att biståndet följer regelverket och administrativa kostnader som uppkommer i samband med mottagandet av asylsökande får enligt dessa inkluderas. Just nu görs en översyn av direktiven inom DAC för att tydliggöra dessa. Det är något som vi välkomnar och som kommer öka öppenheten.

En annan fråga som författarna tar upp är just den om transparens. De menar att det inte går att se vad som ingår i avräkningarna och förstå varför dessa har ökat mer än antalet asylsökande. Denna regering har förbättrat transparensen betydligt jämfört med den förra regeringen. Redan i ändringsbudgeterna finns bättre motiveringar och i budgeten för 2017 står tydligt vad som ingår i kostnaderna vilken är tillgänglig för alla att läsa. Till största delen beror kostnadsökningen på en ökad andel ensamkommande barn som behöver en mer omfattande mottagning. En annan förklaring till ökningen är att andelen personer som väljer att bo i anläggningsboende, vilket Migrationsverket betalar för till skillnad från eget boende, har ökat under senare år. Till följd av ökad brist på ordinarie hyresrätter har Migrationsverket också fått upphandla tillfälliga boenden, vilka är mer kostsamma.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen ser dessutom över modellen för avräkningar i linje med Riksrevisionens rekommendationer för att minska ryckigheten i budgetarbetet som kan uppstå på grund av osäkerheten i hur stora de faktiska kostnaderna för asylsökande blir. Goda planeringsförutsättningar är givetvis viktiga för ett effektivt bistånd.

  Författarna har helt rätt i att biståndet behövs mer än någonsin. Därför presenterade jag innan jul ett nytt biståndspolitiskt ramverk, som utgår från de stora förändringarna i omvärlden och som är anpassat till den nya globala utvecklingsagendan. Sverige ska ligga i framkant och driva på det internationella arbetet för ett effektivt och hållbart bistånd som skapar förutsättningar för människor att resa sig ur fattigdom och förtryck.

  Isabella Lövin (MP)

  minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

  Annons

  Isabella Lövin (MP)

  Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 2
  Foto: Marcus Erics­son/TT (Arkiv 2016) Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X