X
Annons
X

Lotsarnas roll har blivit en annan

Drygt två år har gått sedan regeringen införde systemet med privata etableringslotsar. Men lotsarna fastnar i praktiska uppgifter och hinner knappt med att lotsa nyanlända in på arbetsmarknaden, skriver Andreas Bergström och Fredrik Rosenqvist, Fores.

Drygt två år har gått sedan regeringen genomförde den största reformen av svensk integrationspolitik på ett kvarts sekel. Ansvaret för nyanlända flyktingar och deras anhöriga lyftes bort från kommunerna och övertogs av Arbetsförmedlingen samtidigt som man öppnade upp för en helt ny privat aktör, etableringslotsarna, tänkta att spela en nyckelroll inom det nya systemet.

Genom att föra in privata vinstintressen och valfrihet i arbetet med nyanlända hoppades regeringen komma bort från ett system som präglats av omhändertagande och inneburit att mediantiden för en nyanländ flykting att hitta ett jobb i Sverige har blivit sju år. I stället hoppades man få ett system där fokus från dag ett är att de nyanlända ska komma i arbete.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X