Annons

LO:s roll ett demokratiskt problem

PRIVILEGIER. Det är omöjligt för en enskild arbetare att få sina fackliga intressen tillgodosedda utan att vara med och finansiera Socialdemokraternas valrörelse. Det kan inte vara rimligt, skriver debattören Fredrik Segerfeldt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

LO har två distinkta roller, dels som privat medlemsorganisation och dels som en del i den arbetarrörelse vars andra ben utgörs av Socialdemokraterna. Samtidigt har den socialdemokratiskt styrda staten gjort det svårt för människor att stå utanför facket. Kombinationen av dessa tre faktorer skapar ett allvarligt demokratiskt problem.

De huvudsakligen skattefinansierade a-kassorna har täta band till facket. Att de formella kopplingarna mellan kassorna och fackförbunden numera är brutna överskuggas av det faktum att de har samma namn och adress samt av att andra organisationer (eller företag) än fackförbunden de facto inte har rätt att starta a-kassor. Att facken är benhårda motståndare till att göra kassorna obligatoriska talar för att de är att betrakta som ett privilegium som facket fått av staten.

Annons
Annons
Annons