Annons
X
Annons
X

Tove Lifvendahl: LO:s ohederliga megafoner

Svenskt flykting­mottagande
[object Object]
Skrämselpropaganda från LO, år 2016. Foto: LO på Twitter.

Om LO gravt misslyckats med att via dialog ena sina förbund inför avtalsrörelsen, tycks huvudorganisationen nu desto mer resolut peka med hela handen. Med budskap som ”Rör inte våra löner” och ”Det är DIN lön de vill sänka” i rödfärgade akvarell-målningar i sociala medier hoppas ledningen få rättning i leden. Det är klassisk Machiavelliansk taktik; en yttre fiende kan skapa enighet internt.

Problemet med detta försök till uppbyggnad av klassisk höger–vänsterkonflikt är att den bygger på felaktiga premisser. Om integrationen av de 160 000 som ankom i fjol, och de upp till 140 000 som Migrationsverket tagit höjd för i sin prognos för i år, enbart tillåts ske genom att alla ankommande ska utbildas till en nivå där de kvalar in på en arbetsmarknad som har bland världens högsta ingångslöner, kommer den att misslyckas. Det är en realitet, hur högt än LO:s kampanjmegafoner ljuder.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Redan innan krisen var det ett väldokumenterat faktum att det tar orimligt lång tid för nyanlända invandrare att få ett jobb. 2012 visade SCB, som följt en grupp utrikes födda som invandrade till Sverige 1997, att hälften av dem som hade lägst utbildning alltjämt tio år efter invandring ännu inte kommit i sysselsättning. Bland dem som hade eftergymnasial utbildning var nästan tre fjärdedelar sysselsatta.

  Annons
  X

  När vi talar om att Sverige har varit ett välfungerande land bör man hålla i åtanke att det är berättelsen om dem som kom in. I den berättelsen ryms tusentals invandrade, som blivit en omistlig och självklar del av Sverige.

  Men samtidigt existerar också historien om dem som inte kom in, utan fastnade i utanförskap. Båda dessa bilder måste finnas i medvetandet när vi fattar beslut om vad som behöver göras nu.

  LO argumenterar mot bättre vetande i lönefrågan. Finanspolitiska rådetförklarade så sent som i december att nya typer av jobb med låg lön och låga kvalifikationskrav behöver skapas, och avvisade argumentet att det skulle pressa löner för andra grupper.

  Konjunkturinstitutetvar i oktober tydligt med att lägstalönerna behöver hållas tillbaka ifall Sverige varaktigt ska kunna sänka arbetslösheten.
  OECD:s chefsekonomhar varnat för ett påfallande utanförskap ifall Sverige inte får bukt med problemen i skolan, men har också lyft löner och anställningsregler som ett hinder för sysselsättning av lågutbildade.

  Den strikta arbetsrätten har också lyfts som ett stort hinder i Sverige avWorld Economic Forum.
  Europeiska kommissionenhar påtalat Sveriges tudelade arbetsmarknad som ett problem. IMFhar påpekat behovet av fler inträdesjobb för att möta en hög invandring.

  Vad gör LO? Sitter och twittrar om ”högern”, ”apartheidmodell” och ”träsklöner”. Det hade varit mer rakryggat om LO hade stått på Medborgarplatsen i september i fjol med sina röda budskap.

  Det finns ett avgörande vägval: Antingen öppnar vi den svenska arbetsmarknaden för jobb till lägre löner, eller så fortsätter vi ha en arbetsmarknad med sammanpressade och höga löner. Väljer vi det senare kommer sysselsättningsgapet för invandrade att fortsätta vara stort.

  Och ett är klart: Den genomsnittlige LO-medlemmen kommer inte att gynnas på något sätt av att en stor mängd människor efter lång oviss väntan får gå ytterligare i många år innan de kommer i arbete, om de ens gör det.

  Det finns få saker som är så nedbrytande för individer och samhälle som att människor inte tas i anspråk och får komma till sin rätt. Det kan få många negativa konsekvenser; frustration, alienation, otrygghet, höga kostnader för försörjningsstöd, liksom risken för att detta utanförskap går i arv till nästa generation.

  LO borde skämmas för ohederligheten. De torgför falska premisser som vore de på riktigt, på bekostnad av både de egna medlemmarnas ekonomiskt långsiktiga välfärd och de som står utanför.

  Annons

  Skrämselpropaganda från LO, år 2016.

  Foto: LO på Twitter. Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X