Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Loomis: Dags att byta aktien mot kontanter

Aktien har stigit rejält samtidigt som nya redovisningsregler och budrykten kring G4S ökat osäkerheten. För den långsiktiga behöver det inte vara fel att ha kvar aktien men vi säljer den ur Börsplus portfölj.

Uppdaterad
Publicerad
Med ca 8 000 värdetransportbilar sköter Loomis bland annat transport av kontanter till och från butiker, banker och uttagsautomater. Bolaget har också verksamhet som uppräkning, kvalitetskontroll, förvaring och paketering av sedlar och mynt. Totalt sysselsätter koncernen drygt 25 000 anställda och börsvärdet är drygt 26 miljarder kronor.
Med ca 8 000 värdetransportbilar sköter Loomis bland annat transport av kontanter till och från butiker, banker och uttagsautomater. Bolaget har också verksamhet som uppräkning, kvalitetskontroll, förvaring och paketering av sedlar och mynt. Totalt sysselsätter koncernen drygt 25 000 anställda och börsvärdet är drygt 26 miljarder kronor.

Loomis (346,80 kr) verkar i ett antal olika länder där användning och hantering av kontanta betalmedel är i olika fas. Lite förenklat:

  • Omogna marknader. Mycket kontanter i cirkulation men de hanteras och transporteras traditionellt av banker eller liknande.
  • Mognande marknader. Troligtvis det bästa läget för Loomis. Kontantanvändandet stagnerar eller börja minska men outsourcing från banker till kontanthanteringspecialister som Loomis ökar och användandet av mer avancerade kontanthanteringstjänster växer.
  • Övermogna marknader. Hit hör exempelvis Sverige där Loomis redan har en stor del av marknaden, som visserligen är lönsam men befinner sig i strukturell nedgång.

Ett fåtal stora aktörer (Loomis, Brinks, Prosegur Cash, G4S Cash och Garda) har ungefär halva den globala marknaden och konsoliderar den genom förvärv. Loomis finns idag i ett tjugotal länder och är särskilt starka i Europa och USA.

Konsolidering i kombination med ökad outsourcing och introduktion av nya kontanthanteringstjänster förklarar varför Loomis kan växa förvånansvärt snabbt trots att kontanter i sig inte är någon vidare framtidsprodukt.

Q1 2019 Q1 2018
Omsättning 5 006 Mkr 4 486 Mkr
- tillväxt 12% 5%
- varav organisk 2% 3%
- varav förvärv 3% 5%
- varav valuta 7% -3%
Rörelseresultat (Ebita) 564 Mkr 472 Mkr
- rörelsemarginal (Ebita) 11,3% 10,5%
Vinst per aktie 5,04 kr 4,22 kr

Gårdagens rapport var inte direkt någon kioskvältare vi noterar ett par saker:

  • Stor effekt från den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16. Ändringen medför att hyreskontrakt av olika slag ska kapitaliseras på balansräkningen som om bolaget hade ägt tillgångarna. I Loomis handlar det främst om byggnader och den mest påtagliga effekten är att nettoskulden ökade med nästan 3 miljarder kronor.

  • Bolagets kontanthanteringssystem för detaljhandeln, Safepoint, fortsätter växa. Under kvartalet installerades 1 250 enheter till totalt 28 200 system som genererar ungefär 1,3 miljarder i årliga intäkter. Målet för 2019 är att installera 5 000 enheter och ambitionen är att nå en installationstakt på 10 000 enheter per år vid 2021. Om det blir verklighet skulle Safepoint tills dess kunna addera ytterligare 1 miljard i årliga intäkter med god lönsamhet.

  • Produktutbudet har också kompletterats med en kontantåtervinnare för större detaljhandlare, kallad ”Titan R”. För butiken fungerar det hela som ett internt ekosystem där kontanter i kassan kan deponeras, räknas upp och sedan återvinnas på andra håll i butiken. Eventuellt över- eller underskott av kontanter hämtas eller levereras av Loomis. Den potentiella marknaden är mindre än för Safepoint men det ses som ett komplement.

  • Den organiska tillväxten i Europa repade sig från -2 procent föregående år till +1 procent. Även marginalen stärktes från 9,7 till 10,8 procent. Till stor del handlar om att tidigare åtgärdsprogram för att hantera problem i Frankrike och Sverige börjar ge effekt. Under kvartalet förvärvades också Prosegurs franska verksamhet vilket på ett år minskat antalet aktörer i Frankrike från fyra till nu två (Loomis och Brinks). Det borde vara positivt.

  • I USA-segmentet föll dock tillväxten från 8 till 2 procent organiskt. Det beror främst på grund av färre arbetsdagar i kvartalet men bolaget har också stängt en verksamhet med sämre lönsamhet. Rörelsemarginalen steg från 13,5 till 13,9 procent.
Loomis
Börskurs: 346,80 kr
Antal aktier (miljoner): 75,2
Börsvärde: 26 079 Mkr
Nettoskuld: 7 409 Mkr
VD Patrik Andersson
Styrelseordförande Alf Göransson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 19 168 21 468 23 186 24 113
- Tillväxt 11,3% 12,0% 8,0% 4,0%
Rörelseresultat 2 158 2 576 2 898 3 135
- Rörelsemarginal 11,3% 12,0% 12,5% 13,0%
Resultat efter skatt 1 538 1 740 1 894 2 080
Vinst per aktie 20,43 23,10 25,20 27,70
Utdelning per aktie 10,00 11,00 12,50 14,00
Direktavkastning 2,9% 3,2% 3,6% 4,0%
Avkastning på eget kapital 20% 19% 19% 19%
Nettoskuld/EBIT 2,0 3,0 2,5 2,1
P/E 17,0 15,0 13,8 12,5
EV/EBIT 15,5 13,0 11,6 10,7
EV/Sales 1,7 1,6 1,4 1,4

Vi är lite osäkra på hur man ska se på det här med ändrade redovisningsregler. Petar man helt okritiskt in de nya siffrorna i vår värderingsmodell påverkar IFRS 16 bolagets värde negativt med omkring 10 procent. Å andra sidan är det en redovisningsändring som inte påverkar verkligheten eller kassaflödet över huvud taget. Just nu verkar aktiemarknaden ta det med en klackspark.

En annan osäkerhet är separationen av säkerhetsbolaget G4S från deras kontanthanteringsverksamhet G4S Cash Solutions. Senaste given är att den kanadensiska säkerhetskoncernen GardaWorld funderar på att köpa hela eller delar av bolaget. G4S aktie har rusat 20 procent på den nyheten. Det finns gott om G4S-kännare som säkert kan detta bättre, men för oss skulle det vara mer logiskt om Garda enbart köpte Cash-verksamheten och inte resten.

G4S och Garda är så vitt vi förstår minst av de stora aktörerna. Tillsammans skulle de skapa en aktör i ungefär samma storleksordning som Loomis, Brinks eller Prosegur. Kanske är samgående ett nödvändigt drag om man ska vara med och slåss i toppen? Det skulle också skapa en betydligt starkare spelare i Nordamerika vilket kanske är ett hot mot Loomis.

Även Loomis aktie har blivit dyrare. Vi använder fortsatt en ganska blygsam multipel om 11 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit) och då är uppsidan nu knappt 20 procent. Samtidigt talar marknaden med viss framtidsrisk och det faktum att konkurrenterna bara värderas till 9-10 gånger Ebit emot att man ska använda en högre multipel än så.

Vi har Loomis i Börsplus portfölj. Där har den nu gjort mycket av jobbet och vi ser inte längre samma uppsidepotential som tidigare. Vi slopar därför köprådet och säljer aktien efter en avkastning på drygt 30 procent.

Loomis 10 största ägare Kapital Röster
SEB Fonder 8,5% 8,5%
BlackRock 7,3% 5,6%
Fidelity Investments (FMR) 5,4% 5,4%
Polaris Capital Management 5,1% 5,1%
Swedbank Robur Fonder 4,5% 4,5%
Handelsbanken Fonder 3,7% 3,7%
BNP Paribas Asset Management 3,5% 2,5%
Didner & Gerge Fonder 3,4% 3,4%
Vanguard 3,0% 3,0%
Mawer Investment Management 2,9% 2,6%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Med ca 8 000 värdetransportbilar sköter Loomis bland annat transport av kontanter till och från butiker, banker och uttagsautomater. Bolaget har också verksamhet som uppräkning, kvalitetskontroll, förvaring och paketering av sedlar och mynt. Totalt sysselsätter koncernen drygt 25 000 anställda och börsvärdet är drygt 26 miljarder kronor.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X